X hits on this document

1004 views

1 shares

4 downloads

0 comments

31 / 96

Monteringsvillkor

Arbeten på elsystemet får endast utföras av behörig elinstallatör.

Garageöppnaren får endast installeras in torra utrymmen.

Den fria höjden från högsta punkten på den öppna garageporten till dörröppnar- ens styrskena skall vara minst 5 - 15 mm.

Porten skall kunna manövreras med hjälp av drag- eller tryckkrafter som ver- kar vågrätt. Den erforderliga drag-/tryck- kraften får vara max. 150 N (15 kp).

Fastsättningspunkterna i taket, väggen eller i karmöverstycket och porten skall vara så beskaffade att garageöppnaren sitter fast ordentligt. Vid behov skall ex- tra förstärkningsåtgärder vidtas (upp- häng, stag, tvärbalkar, förstärkningar).

Ett vägguttag med jorddon 230 V 50 Hz bör installeras ungefär 10 - 50 cm bred- vid den fastsättningspunkt där drivenhe- ten skall installeras. För avsäkring på monteringsplatsen, se tekniska data.

Portens mekaniska komponenter måste motsvara standarderna EN 12 604 och EN 12 605.

Monteringen av garageöppnaren på ga- rageporten skall uppfylla kraven i EN 12 453, EN 12 445 och prEN 12 635, för installation av extra skyddsanord- ningar (fotocell, säkerhetskontakt) gäller standard prEN 12 978.

Tillverkaren ansvarar inte för tekniska brister på den med drivanordning utrus- tade porten, under användningen upp- kommande strukturdeformeringar samt vid felaktig service av porten.

Monteringsexempel

Garageöppnaren är lämplig att använda vid motordriven drift av följande portar under de angivna fästsätten:

Taksektionsport

 • -

  Montering i karmöverstycke

 • -

  Montering i tak

Sidosektionsdörr

 • -

  Montering längs sidoväggen

 • -

  Montering ovanför dörröppningen

Garagedörrens eldrift lämpar sig inte för den motoriserade driften av svängdörrar.

Leveransens innehåll [2-3]

A

Drivenhet

1

Drivenhet

2

Handsändare

3

Löpskena till drivenheten

4

Styrsläde

4.1

Underdel, styrsläde

4.2

Hölje

4.3

Överdel, styrsläde

5

Kuggrem

6

Brythjul

7

Gränslägesbrytare (2 st)

8

Antenn

9

Skarvprofil

10

Löpskena

B

Upphängning, komplett

11

Takjärn

12

Sexkantskruv M8 x 25

13

Låsmutter M8

14

Sexkantskruv M6 x 90

15

Låsmutter M6

16

Skruv 8 x 70

17

Bricka 8,4

18

Plugg 10 mm

19

Upphängning

C

Monteringsdetaljer, komplett

20

Upphängningsvinkel

21

Vagnsbult M8 x 16

22

Låsmutter M8

23

Låsmutter M10

24

Skruv 8 x 70

25

Bricka 8,4

26

Plugg 10 mm

27

Hållare

Åtgärder före montering

Om garageöppnaren monteras på fel sätt finns risk för allvarliga ska- dor. Följ därför alla monteringsin- struktioner i dessa anvisningar.

Innan garageöppnaren monteras skall man kontrollera att porten fung- erar ordentligt och rör sig smidigt, i annat fall skall den justeras. Portens fjäderspänning får endast utföras av utbildad personal (personsäkerhet) skall ställas in på ett sådan sätt att det går lätt att öppna och stänga por- ten för hand. Rörelsen skall vara jämn och får inte vara ryckig.

Lås upp ev. lås på porten.

Packa upp garageöppnaren och tillbehö- ret och kontrollera att alla delar finns med. Spara emballaget om du behöver skicka in garageöppnaren för reparation.

Förpackningsmaterial (t.ex. plast) skall förvaras oåtkomligt för barn.

Emballaget till garageöppnaren be- står enbart av material som kan återan- vändas. Förpackningsmaterial som inte behövs skall tillvaratas enligt gällande miljöföreskrifter.

Verktyg

Svenska

[1]

Lägg fram de verktyg som framgår av bilderna.

31

Document info
Document views1004
Page views1109
Page last viewedTue Jan 24 07:58:13 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments