X hits on this document

974 views

1 shares

4 downloads

0 comments

35 / 96

[57] Garageöppnaren levereras med byglade Western-kontakter (4 = grön, 3 = gul) anslutna till de exter- na uttagen “nödstopp” (4) och “sä- kerhetslist/fotocell” (3).

Extrabelysning får endast anslu- tas av behörig elektriker.

Som extrabelysning till motorlampan (40 W) kan man ansluta en lampa på max. 60 W (inga lysrör).

Uttag säkerhetslist/fotocell” (3) Till denna ingång måste man ansluta en säkerhetsanordning (säkerhetskon- taktlist eller fotocell):

[61] Anslut extralampan till uttag 1 och 2 (ljus) parallellt med motorlam- pan.

Extra säkerhetsanslutning

Extrabelysning

(Ej tillåten

(Av)

(På)

11

Transformator sekundär GND

inställning)

12

Transformator sekundär

Testa funktionen: Om säkerhets-

13

Motor (- vid uppfart)

14

Motor (+ vid uppfart)

anordningen aktiveras när man

15

Gränslägesställare ÖPPNA

närmar sig garageporten skall

16

Gränslägesställare ÖPPNA

nödstoppsanordning (säkerhetsanord-

9

Varningsljus 230 V AC, N

ning för gångdörr eller slagknapp för

19

0V

nödstopp):

20

Antenn

 • +

  24 V AC

porten stanna och gå tillbaka helt

17

Gränslägesställare STÄNG

igen.

18

Gränslägesställare STÄNG

[58] Frigör Western-kontakten med gul brygga, tag bort den och spara den Installera en säkerhetsanord- ning eller en fotocell och anslut dem med hjälp av Western-kon- takten.

[61] Uttagsbeläggning

Uttag 1 - 6 och 10 - 18 på kopplingsplin- ten till motorelektroniken har anslutits i fabriken (= standardanslutning).

Uttag Standardanslutningar

Säkerhets- anordning

Brytare 1

Brytare 2

Fotocell- kontaktingång

Av

Av

Säkerhets-

Av

1

2 3

4

5 6 7 10

Ljus 230 V AC, L kopplat, säkrat Ljus 230 V AC, N Transformator primär 230 V AC, L säkrat Transformator primär 230 V AC, N Nät N 230 V AC Nät L 230 V AC (Ledig) Transformator sekundär

 • -

  24 V AC

Uttag „nödstopp“ (4) Till denna ingång kan man ansluta en

[60] Frigör Western-kontakten med grön brygga, tag bort den och spa- ra den. Installera ett nödstopps- don och anslut det med hjälp av Western-kontakten. Testa funktio- nen: Om nödstoppsdonet aktive- ras när man närmar sig garage- porten skall porten genast stanna.

Isättning av ljusskiva

[61] Isättning av ljusskiva (1.2) i raster- läge [62-65].

[59] Välj funktionen för säkerhetsan- ordningen med brytare 1 och 2.

8

Extraanslutning Varningsljus 230 V AC, L kopplat, säkrat

utvärdering med 8,2 kOhm

Optisk säker- list

Svenska

Tekniska data

Nätanslutning .................. Nätsäkring, extern ............ Apparatsäkring, intern ...... Startkraft ............................ Full belastning ..................

230 V~, 50 Hz ............... 10 A 1,6 A, T (trög) ............ 500 N ............ 150 N

Upptagen effekt vid full belastning ...................

........... 220 W ................ 4 W

Viloström ..........................

Kapslingsklass ................ ................... (Endast för to

.............. IP00 rra utrymmen)

Gångtid vid full belastning

 • -

  Öppna .............................. > 140 mm/s

 • -

  Stänga ............................. > 100 mm/s

Begränsad gångtid .......................... 80 s Slaglängd ............................... 2540 mm Monteringshöjd ........................... 35 mm Styrd fjärrkontroll ....................... 433 MHz

Tillåten omgivnings- temperatur .................... -20 °C till +50 °C

Räckvidd, handsändare * ......... 15 - 50 m Belysning .............................. max. 40 W Sändarbatteri ....................12 V, typ 23 A Inställningsvärde, hindersäkring ... 150 N

Cykler (arbetsintervaller) max./h vid full belastning ................................ 20

Max. antal arbetsintervaller utan paus vid full belastning ................. 8

 • *

  På bilar med tonade vindrutor eller

med mycket elektronik kan handsändar- ens räckvidd eventuellt reduceras.

Buller

Högsta ljudtrycksvärde ........... 70 dB (A)

35

Document info
Document views974
Page views1079
Page last viewedFri Jan 20 20:43:46 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments