X hits on this document

987 views

1 shares

4 downloads

0 comments

36 / 96

Svenska

Självtest

  • -

    Efter varje starttillfälle (starttest)

  • -

    Varje gång motorn är på

  • -

    Var fjärde timma i viloläget

sker ett självtest i styrenheten.

Fel som upptäcks under självtestet ang- es med att den röda lampan ”nät” eller motorlampan blinkar, se tabellen nedan. Styrfunktionen spärras endast när två självtest i rad har registrerat samma fel.

Om styrfunktionen spärras genomförs ett nytt komplett självtest igen efter cirka 5 min. Spärren upphävs automatiskt om inget fel registreras under detta självtest.

Motorövervakning - felsignalering med röd lysdiod.

Test

Test/larm utlöses

Signaler vid felupptäckt

Vad händer när ett fel inträffar?

När upphör felsignaleringen?

Relä-/tyristortest

Självtest

Lampan blinkar 1 gång Paus Lampan blinkar 1 gång

Ev. orsak till felet visas. Hela styrfunktionen upprätthålls

Nästa gång en impuls utlöses

Löptiden har överskridits

Varje gång motorn är på

Lampan blinkar 2 ggr Paus Lampan blinkar 2 ggr

Motor stannar när max.tiden överskrides

Nästa gång en impuls utlöses

Inbrottsförsök

Porten körs upp ur gränsläget "STÄNG" under inlärd rörelse

Lampan blinkar 3 ggr Paus Lampan blinkar 3 ggr

Motorn styrs i "STÄNG"- riktningen

Efter 1 min. eller nästa gång en impuls utlöses

Strömmätning 1

Varje gång motorn är på

Lampan blinkar 4 ggr Paus Lampan blinkar 4 ggr

Motor stannar om ingen minimiström uppmäts under motorns första arbetssekund

Nästa gång en impuls utlöses

Strömmätning 2

Självtest

Lampan blinkar 4 ggr Paus Lampan blinkar 4 ggr

Styrenheten spärrad (relä Av, ingen reaktion på kommandon)

Vid nästa självtest eller när säkringen återställs (reset)

Säkerhetsingång (fotocell)

Självtest

Lampan blinkar 5 ggr Paus Lampan blinkar 5 ggr

Styrenheten spärrad (styrenheten Av, ingen reaktion på kommandon)

Vid nästa självtest eller när säkringen återställs (reset)

ROM/RAM enligt VDE 0801

Självtest

Lampan blinkar 6 ggr Paus Lampan blinkar 6 ggr

Styrenheten spärrad (styrenheten Av, reläet reagerar inte på kommandon)

Vid nästa självtest eller när säkringen återställs (reset)

EEPROM kan läsas riktigt

Självtest

Lampan blinkar 7 ggr Paus Lampan blinkar 7 ggr

Styrenheten spärrad (styrenheten Av, ingen reaktion på kommandon)

Vid nästa självtest eller när säkringen återställs (reset)

Test

Test/larm utlöses

Signaler vid felupptäckt

Vad händer när ett fel inträffar?

När upphör felsignaleringen?

Grundinställning

Reset

Blinkar (1 Hz)

Kör inlärningsrörelser

Efter riktigt utförda inlärningsrörelser

Hinder i den automatiska stängningen

Kraftfrånkoppling i den automatiska stängningen

Blinkar (0,5 Hz)

Stängningsautomatiken fungerar inte längre

Nästa gång en impuls utlöses

Kraftfrånkoppling

Vid strömavbrott medan motorn är igång

Blinkar (0,5 Hz)

Alla styrfunktioner upprätthålles

Nästa gång en impuls utlöses

Vid hinderfrånkoppling

Blinkar (0,5 Hz)

Alla styrfunktioner upprätthålles

Nästa gång en impuls utlöses

Inbrottsförsök

Porten körs upp ur gränsläget "STÄNG" under inlärd rörelse

Lampan blinkar 3 ggr Paus Lampan blinkar 3 ggr

Motorn styrs i "STÄNG"- riktningen

Efter 1 min. eller nästa gång en impuls utlöses

Motorövervakning - varning utlöses med motorlampan.

36

Document info
Document views987
Page views1092
Page last viewedSun Jan 22 08:41:18 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments