X hits on this document

938 views

1 shares

4 downloads

0 comments

38 / 96

Svenska

Kundservice

Om du behöver hjälp kan du vända dig till någon av de adresser som anges på baksidan. Kom då ihåg att ange fabrika- tionsnumret och modellbeteckningen. Dessa uppgifter framgår av typskylten på drivenheten.

Tillbehör (tillval)

För externa anslutningar på manö- verhuvudet krävs Westernkontakt. Tillbe- hör som konstruerats efterföljande, kan beställas separat:

[70]

Handsändare med 4 kommandon för flera funktioner

[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]

1-kommandoshandsändare Vägghållare för handsändare Väggknappar Nyckelställare Kodlås Utomhusantenn Fotocell Utvändig nödupplåsning Nödupplåsning intern Säkerhetslist

Reservdelar

Alla reservdelar skall uppfylla de teknis- ka krav som fastlagts av tillverkaren. Detta kan endast garanteras med origi- nalreservdelar.

Vid beställning skall art. nr alltid anges.

38

Komponent ...............

........ Art.nr

Maskineri

Maskinerikåpa ...........

... K028708

Lampkåpa .................

... K028709

Glödlampa ................

... K028664

Säkring ......................

... K028665

Bygel-kontakt, grön ....

... K028666

Bygel-kontakt, gul ......

... K028667

Elektronikmodul ........

... K028892

Handsändare -

1kanal ........................

... K028668

Handsändare -

4kanal ........................

... K028710

Batteri 12 V ................

... K028669

Löpskena till

drivenheten ................

... K028670

Styrsläde

Styrsläde, överdel ......

... K028671

Hölje ..........................

... K028662

Styrsläde, underdel ...

... K028663

Kuggrem

6144 mm ...................

... K028677

8322 mm ...................

... K028692

10500 mm .................

... K028733

14856 mm .................

... K028734

Brythjul, komplett .......

... K028678

Gränslägesbrytare,

komplett .....................

... K028845

Antenn .......................

... K028680

Mellanstycke ..............

... K028681

Löpskena ..................

... K028682

Takjärn .......................

... K028695

Sexkantskruv M8 x 25

... K028687

Låsmutter M8 ............

... K028689

Sexkantskruv M6 x 90

... K028696

Låsmutter M6 ............

... K028697

Skruv 8 x 70 ...............

... K028698

Bricka 8,4 ...................

... K028699

Plugg 10 mm .............

... K028700

Takfäste .....................

... K028694

Upphängningsvinkel .

... K028846

Vagnsbult skruv

M8 x 16 ......................

... K028704

Låsmutter M8 ............

... K028689

Låsmutter M10 ..........

... K028705

Skruv 8 x 70 ...............

... K028698

Bricka 8,4 ...................

... K028699

Plugg 10 mm .............

... K028700

Styrskens konsoll ......

... K028701

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

[81] Reservdelslista

Pos. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2

2.1 3

4 4.1 4.2 4.3 5

Document info
Document views938
Page views1043
Page last viewedWed Jan 18 11:12:37 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments