X hits on this document

993 views

1 shares

4 downloads

0 comments

40 / 96

Nederlands

Als de deur met een gewichtscompensa- tie in de vorm van stalen veren is uitge- rust, moet de goede werking daarvan gewaarborgd zijn. Afstellingen en repa- raties alleen door de bevoegde klanten- service van de deurproducent laten uit voeren, - nooit zelf proberen (gevaar voor letsel door veren die onder span- ning staan).

In verband met de aansluiting van de deuropener aan de deur dient er tevens rekening te worden gehouden met de voorschriften van de producent van de deur.

Montagevoorwaarden

Werkzaamheden aan de elektri- sche installatie mogen alleen door een geautoriseerde elektromonteur worden uitgevoerd.

De garagedeuropener mag alleen in dro- ge ruimten worden geïnstalleerd.

De vrije ruimte tussen het hoogste punt van de geopende deur en de geleiderail van de garagedeuropener moet ten min- ste 5 – 15 mm bedragen.

De deur moet door horizontaal werkende trek- en drukkrachten bediend kunnen worden. De benodigde trek-/drukkracht mag max. 150 N (15 kp) niet te boven gaan.

De bevestigingsplaatsen aan plafond, wand of latei en deur moeten een veilige bevestiging van de garagedeuropener waarborgen. Indien nodig extra bouw- kundige maatregelen (verlagingen, schoorbalken, dwarsbalken, versterkin- gen) uitvoeren.

Veiligheidscontactdoos 230 V 50 Hz on- geveer 10 – 50 cm naast de latere be- vestigingsplaats van de aandrijfkop laten installeren. Zie voor de bouwkundige be- veiliging technische gegevens.

De mechanische bouwelementen van de deur moeten voldoen aan de normen EN 12 604 en EN 12 605.

Bij de montage van de garagedeurope- ner aan de deur moet aan de normen EN 12453, EN 12 445 en prEN 12635 worden voldaan, bij de montage van extra beveiligingsvoorzieningen (fotocel, veiligheidscontactstrip) aan de norm prEN 12 978.

ABON is niet aansprakelijk voor techni- sche gebreken aan de aan te drijven deur en tijdens het gebruik optredende structuurvervormingen en bij ondeskun- dig onderhoud van de deur.

40

Gereedschap

[1]

Weergegeven gereedschap klaar-

houden.

Omvang van de levering

[2-3]

A

Aandrijvingsunit

1

aandrijfkop

2

handzender

3

aandrijvingsgeleiderail

4

slede

4.1

ondergedeelte slede

4.2

sluiting

4.3

bovengedeelte slede

5

tandriem

6

keerrol

7

schakelnokken (2x)

8

antenne

9

verbindingsprofiel

10

geleiderail

B

Ophanghaak, compleet

11

gatenstrip

12

zeskantschroef M8 x 25

13

borgmoer M8

14

zeskantschroef M6 x 90

15

borgmoer M6

16

schroef 8 x 70

17

ring 8,4

18

plug 10 mm

19

ophanghaak

C

Bevestigingsonderdelen,

compleet

20

ophanghaak

21

platkopschroef M8 x 16

22

borgmoer M8

23

borgmoer M10

24

schroef 8 x 70

25

ring 8,4

26

plug 10 mm

27

houder

Voorbeelden van montage

De garagedeuropener is geschikt voor gemotoriseerd gebruik van de volgende deuren bij de aangegeven bevestigings- werkzaamheden:

Deur met plafondgedeelte

 • -

  bevestiging aan latei

 • -

  bevestiging aan plafond

Sectiedeur opzij

 • -

  bevestiging langs de zijwand

 • -

  bevestiging boven de deuropening

De deuropener is niet geschikt voor gemotoriseerd gebruik van klap- deuren.

Montagevoorbereiding

Onjuiste montage kan leiden tot ernstig letsel. Volgt u alle montage- aanwijzingen in deze handleiding op.

Voor de montage van de volgen- de deuren dient de deur gecontro- leerd te worden op zijn werking en licht lopen en te worden ingesteld. De veerspanning van de deur moet zo zijn ingesteld, dat de deur met de hand gemakkelijk te openen en slui- ten is, hij moet gelijkmatig en zonder rukken lopen.

Mechanische vergrendelingen van de deur buiten werking stellen.

Deuraandrijving en accessoires uitpak- ken, controleren of alles aanwezig is. Verpakking bewaren voor terugzending in geval van reparatie.

Verpakkingsmaterialen (b.v. kunststof) buiten bereik van kinderen bewaren.

Voor verpakking van de garage- deuropener zijn uitsluitend recyclebare materialen gebruikt. Overblijvend ver- pakkingsmateriaal s.v.p. volgens de lan- delijke voorschriften als afval aanbieden.

Document info
Document views993
Page views1098
Page last viewedSun Jan 22 23:33:06 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments