X hits on this document

973 views

1 shares

4 downloads

0 comments

44 / 96

Nederlands

Zachte uitloop instellen De zachte uitloop is een besturingsfunc- tie, waardoor de deur met verminderd motortoerental in de sluitstand wordt ge- bracht.. De duur van de zachte uitloop is in te stellen met de schakelaars 7 en 8. Van fabriekswege is hij ingesteld op 3 seconden, de beide schakelaars staan in stand ”uit”.

[56] Zachte uitloopduur met schakelaar 7 en 8 instellen:

Uit

Uit

Uit

Aan

Aan

Uit

Aan

Aan

Schakelaar 7 Schakelaar 8

tijd

0s

3s 6s 1,5 s

Extra veiligheids- aansluitingen

[57] In de staat waarin wordt geleverd zijn in de externe aansluitingen ”noodstop” (4) en ”veiligheidsstrip/ fotocel” (3) overbrugde platte stek- kers gestoken (4 = groen, 3 = geel).

Aansluiting ”veiligheidsstrip/

fotocel” (3) Op deze ingang kan een veiligheidsvoor- ziening (veiligheidscontactstrip of foto- cel) worden aangesloten.

[58] Platte stekker met gele brug ont- grendelen, eraf trekken en bewa- ren. Veiligheidsvoorziening installeren en via platte stekker aansluiten.

[59] Functie van de veiligheidsvoorzie- ning met schakelaar 1 en 2 kiezen.

voorziening

1 Uit

2 Uit

Fotocelcon- tactingang

Evaluatie veiligheids- strip met 8,2 kOhm

Aan

Uit

Optische veiligheids- strip

Aan

Aan

(Niet toegestane instelling)

(Uit)

(Aan )

veiligheids- Schakelaar Schakelaar

Werking controleren: als de geïn- stalleerde veiligheidsvoorziening gedurende het dichtgaan van de deur wordt bediend, moet de deur stoppen en weer helemaal teruglo- pen.

44

Aansluiting ”Noodstop” (4) Op deze ingang kan een noodstopvoor- ziening (klinketdeur-veiligheidsvoorzie- ning of een nood-uit-drukknop) worden aangesloten:

[60] Platte stekker met groene brug ontgrendelen, eraf trekken en be- waren, Noodstop-voorziening installeren en via platte stekker aansluiten. Werking controleren: als de nood- stop-voorziening tijdens het lopen van de deur wordt bediend, moet de motor meteen stoppen.

Extra verlichting

De aansluiting van een extra ver- lichting mag alleen door een elektri- cien worden uitgevoerd.

Naast de aandrijvingslamp (40 W) kan er een extra verlichting van max. 60 W (geen TL-buis) worden aangesloten.

[61] Extra lamp aan klemmen 1 en 2 (licht) parallel aan de aandrijvings- lamp aansluiten.

[61] Bezetting van de aansluitingen.

De klemmen 1 – 6 en 10 – 18 van de klemstrips van de motorelektronica zijn van fabriekswege aangesloten (stan- daardbezetting).

Klem Standaardaansluitingen

1

Licht 230 V AC

L geschakeld, beveiligd

2

Licht 230 V AC, N

3

Trafo primair 230 V AC

L beveiligd

4

Trafo primair 230 V AC, N

5

Net N 230 V AC

6

Net L 230 V AC

7

(niet bezet)

10

Trafo secundair – 24 V AC

11

Trafo secundair GND

12

Trafo secundair + 24 V AC

13

Motor (- bij oplopen)

14

Motor (+ bij oplopen)

15

Eindschakelaar OPEN

16

Eindschakelaar OPEN

17

Eindschakelaar DICHT

18

Eindschakelaar DICHT

Extra aansluitingen

8

Waarschuwingslamp 230 V AC,

L geschakeld , beveiligd

9

Waarschuwingslamp

230 V AC, N

19

0 Volt

20

Antenne

Lichtglaasje monteren

[62-] Lichtglaasje (1.2) inklikken [62-65].

Technische gegevens

Aansluiting voeding .......... 230 V~, 50 Hz Netzekering, extern ......................... 10 A

Beveiliging apparatuur, intern ............................... 1,6 A, T (traag)

Aantrekkracht ................................ 500 N Nominale belasting ....................... 150 N

Opgenomen vermogen bij Nominale belasting ...................... 220 W

Ruststroom ....................................... 4 W

Beveiligingsklasse .......................... IP00 .................... (alleen voor droge ruimten)

Looptijd bij nominale belasting

  • -

    openen .............................. > 140 mm/s

  • -

    sluiten ............................... > 100 mm/s

Looptijdbegrenzing .......................... 80 s Slaglijn ..................................... 2540 mm Montagehoogte ............................ 35 mm Radiobesturing ..........................433 MHz

Toegestane omgevings- temperaturen................ -20 ºC tot +50 ºC

Reikwijdte handzender * ......... 15 – 50 m Verlichting ............................. max. 40 W Zenderbatterij ...................12 V, type 23A

Instelwaarde obstakel- beveiliging ..................................... 150 N

Cycli (spelingen) max./h bij nominale belasting ......................... 20

max. aantal spelingen zonder pauze bij nominale belasting ................ 8

  • *

    Bij auto’s met gemetalliseerde ruiten of

met veel elektronica kan de reikwijdte van de handzender onder omstandighe- den aanzienlijk gereduceerd zijn.

Geluidsemissie

Hoogste geluidsbelasting ....

< 70 dB (A)

Document info
Document views973
Page views1078
Page last viewedFri Jan 20 20:23:53 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments