X hits on this document

972 views

1 shares

4 downloads

0 comments

45 / 96

Nederlands

Zelftest

Een zelftest van de besturing vindt plaats

  • -

    na het inschakelen (inschakeltest)

  • -

    iedere keer als de motor gelopen

heeft

  • -

    om de 4 uur in stand-by.

Bij de zelftest geconstateerde storingen worden door knipperen van de rode lichtdiode c.q. de aandrijvingslamp aan- gegeven, zie de volgende tabel. Een be- sturingsvergrendeling (geen comman- do’s aannemen) vindt alleen plaats, als 2 zelftests achtereen dezelfde storing heb- ben gesignaleerd.

Bij een vergrendeling wordt de complete zelftest na ongeveer 5 min. Opnieuw uit- gevoerd. Als daarbij geen storing wordt vastgesteld, wordt de vergrendeling au- tomatisch opgeheven.

Controle van de aandrijving – foutensignalering door de rode radio-LED

Test

Test/alarmsignaal

Display bij storing

Effect bij storing

Beëindiging van de storingsmelding

Relais-/ Thyristor-Test

Zelftest

1 x knipperen pauze 1 x knipperen

Mogelijke storing wordt aangegeven. Volledige besturingsfunctie blijft behouden.

Bij volgende gestarte impuls

Looptijdoverschrijding

Elke keer als de motor loopt

2 x knipperen pauze 2 x knipperen

Aandrijving stopt bij overschrijding van maximale looptijd

Bij volgende gestarte impuls

Inbraakpoging

Opentrekken van de deur vanuit eindstand dicht bij geleerd looptraject

3 x knipperen pauze 3 x knipperen

Tegensturing van de aandrijving in de richting "dicht"

Na 1 min. of bij volgende gestarte impuls

Stroommeting 1

Elke keer als de motor loopt

4 x knipperen pauze 4 x knipperen

Aandrijving stopt als in de 1e seconde dat de motor loopt geen minimale stroom wordt gemeten.

Bij volgende gegeven impuls

Stroommeting 2

Zelftest

4 x knipperen pauze 4 x knipperen

Besturing vergrendeld (relais uit, geen acceptatie van commando's)

Bij volgende zelftest of terugzetting van de besturing (reset)

Veiligheidsingang (fotocel)

Zelftest

5 x knipperen pauze 5 x knipperen

Besturing vergrendeld (besturing uit, geen acceptatie van commando's)

Bij volgende zelftest of terugzetting van de besturing (reset)

ROM/RAM volgens VDE 0801

Zelftest

6 x knipperen pauze 6 x knipperen

Besturing vergrendeld (besturing uit, relais zonder acceptatie van commando's)

Bij volgende zelftest of terugzetting van de besturing (reset)

EEPROM correct leesbaar

Zelftest

7 x knipperen pauze 7 x knipperen

Besturing vergrendeld (besturing uit, geen acceptatie van commando's)

Bij volgende zelftest of terugzetting van de besturing (reset)

Test

Test/alarmsignaal

Display bij storing

Effect bij storing

Beëindiging van de storingsmelding

Basisinstelling

Reset

Knipperen (1 Hz)

Leerproces uitvoeren

Na juiste uitvoering v/h leerproces

Obstakel bij automatisch dichtgaan

Krachtuitschakeling bij automatisch dichtgaan

Knipperen (0,5 Hz)

Sluitautomatiek werkt niet meer

Bij volgende gestarte impuls

Krachtuitschakeling

Bij stoppen v/d stroom als de motor loopt

Knipperen (0,5 Hz)

Volledige besturingsfuncties blijven behouden

Bij volgende gestarte impuls

Bij uitschakelen van het obstakel

Knipperen (0,5 Hz)

Volledige besturingsfuncties blijven behouden

Bij volgende gestarte impuls

Inbraakpoging

Opentrekken van de deur uit eindstand "dicht" bij geleerd looptraject

3 x Knipperen pauze 3 x Knipperen

Tegensturing van de aandrijving in richting "dicht"

Na 1 min. of bij de volgende gestarte impuls

Controle van de aandrijving – waarschuwingsaanwijzinge

n door het aandrijvingslampj

e

45

Document info
Document views972
Page views1077
Page last viewedFri Jan 20 20:18:36 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments