X hits on this document

924 views

1 shares

4 downloads

0 comments

46 / 96

Nederlands

Vinden en opheffen van storingen

Werkzaamheden aan de elektri- sche installatie slechts door elektro- vaklieden laten uitvoeren. Voor het af- nemen van de aandrijfkap voedings- stekker eruit trekken.

Aandrijving loopt helemaal niet:

 • 1.

  Beveiliging aan de kant van het ge- bouw controleren.

 • 2.

  Beveiliging van de motorbesturing controleren.

 • 3.

  Zijn de overbrugde platte stekkers goed op de externe aansluitingen [34] gestoken (4 = groen, 3 = geel)?

 • 4.

  Stroomaansluiting door vakman laten controleren.

Aandrijving loopt met storingen:

 • 1.

  Is de slede met de pal vastgezet?

 • 2.

  Is de tandriem goed ingesteld [28]?

 • 3.

  Is de deurdrempel bevroren?

 • 4.

  Schakelt de aandrijving tijdens het lo- pen uit of om? Obstakelbeveiliging treedt in werking. Deur controleren, instellen. Basisinstelling uitvoeren [43, 44].

 • 5.

  Sluit de deur niet volledig? Schakel- nok goed instellen [38-], deur contro- leren.

 • 6.

  Werkt het af te werken programma niet? Elektronica in de basisstand te- rugzetten (reset) en opnieuw leerpro- ces uitvoeren [43, 44].

Aandrijving kan niet via de hand- zender worden bediend:

 • 1.

  Knippert de lichtdiode op de handzen- der? Batterij vervangen [67].

 • 2.

  Brandt de rode lichtdiode (1) aan de aandrijfkop niet terwijl de handzender wordt bediend? Geleerde radiocom- mando’s wissen [48] en handzender opnieuw leerproces laten uitvoeren [37].

 • 3.

  Ontvangst te zwak: antenne-aanslui- ting controleren, evt. buitenantenne installeren [76].

Aandrijving kan niet via de wand-

knop worden bediend: Wandknop en besturingsleiding contro- leren.

Obstakelbeveiliging werkt niet: Elektronica terugzetten (reset) en daar- na basisinstelling (leerproces) uitvoeren [43, 44].

46

Lichtvenster (1.2) eruit klikken en eraf halen [29 - 31].

Schroef (4) eruit schroeven en in- schuifmodule (5) eruit trekken.

3 Schroeven (6) eruit schroeven en deksel (7) eraf halen.

Defecte zekering (1) uit de houder van de zekering trekken en vervan- gen. Op waarde van de zekering let- ten!

Deksel bevestigen. Inschuifmodule bevestigen. Lichtglaasje inklikken [62-65].

Onderhoud Maandelijks:

 • Obstakelbeveiliging controleren: de aandrijving moet omkeren, als de deursluitrand tegen een 50 mm hoog obstakel aanloopt, dat op de grond staat.

 • Bevestiging van de deuraandrijving aan het plafond of de wand controle- ren.

 • Noodontgrendeling controleren op werking.

 • Klinketbeveiliging (indien aanwezig) controleren op werking.

Jaarlijks:

 • Deur onderhoud geven volgens de aanwijzingen van de producent.

 • Scharnierpunten van de schuifstang invetten of oliën.

 • Spanning van de tandriem controle- ren, indien nodig bijspannen [28].

Groot onderhoud

[66]

Elektronica terugzetten

(reset) Als de elektronica in de basisstand moet worden teruggezet, te werk gaan als volgt:

 • Lichtglaasje (1.2) losklikken en eraf halen [29 - 31].

 • Tegelijk op de knoppen ”programma”

  • (2)

   en ”impuls” (3) drukken – de licht- diode (1) begint te knipperen. Als de lichtdiode niet meer knippert, is het terugzetten (reset) voltooid, de knop- pen kunnen worden losgelaten.

Door reset worden de obstakelka- rakteristiek en het startpunt van de zach- te uitloop teruggezet. De ingestelde waarden van de DIP-schakelaar blijven behouden. Evenzo de functie-comman- do’s. Het aandrijvingslampje knippert net zo lang tot de basisinstelling met succes is uitgevoerd.

 • Basisinstelling uitvoeren: met hand- zender of knop ”impuls” (3) de deur vanuit de sluitstand ten minste twee- maal zonder tussenstop in de bei- de eindstanden laten komen.

 • Lichtglaasje inklikken [62-65].

[67]

Batterij van de handzender

vervangen

 • Deksel van de kast (2) eraf trekken.

 • Batterij (1) eruit halen en vervangen.

Alleen batterijen gebruiken die niet kunnen lekken. Bij het inzetten letten op de juiste poling. -Oude batterij meteen overeenkomstig de milieuvoorschriften weggooien.

 • Deksel van de kast erop schuiven.

[68]

Gloeilamp vervangen

Netstekker eruit trekken.

 • Lichtvenster (1.2) eruit klikken en eraf

halen [29 - 31].

 • Gloeilamp (1) vervangen.

Kaarsfitting E14 – max. 40 W.

 • Lichtvenster erin klikken [62 - 65].

[69]

Zekering vervangen

Netstekker eruit trekken.

Document info
Document views924
Page views1029
Page last viewedTue Jan 17 00:59:18 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments