X hits on this document

977 views

1 shares

4 downloads

0 comments

87 / 96

Asennus

Sähköasennuksia saavat suorit- taa vain valtuutetut sähköasentajat.

Autotallioven koneiston saa asentaa vain kuiviin tiloihin.

Avoimena olevan oven korkeimman koh- dan ja koneiston ohjauskiskon väliin on jätettävä vähintään 5 – 15 mm asennus- vara koneistolle.

Ovea käyttävien voimien on oltava vaa- kasuuntaisia veto- tai puristusvoimia. Oven käyttämiseen tarvittava veto/puris- tusvoima ei saa olla yli 150 N (15 kp).

Katon, seinän tai yläkehyspuun ja oven kiinnityspisteiden on oltava sellaisia, että ovikoneisto voidaan kiinnittää tukevasti. Tarvittaessa on käytettävä lisärakenteita (ripustuksia, tukia, palkkeja, vahvistuk- sia).

Asenna 230 V 50 Hz maadoitettu pisto- rasia noin 10-50 cm päähän moottorin kiinnityspisteestä. Sulakekoko on määri- tetty teknisissä tiedoissa.

Oven mekaanisten komponenttien on täytettävä seuraavien standardien vaati- mukset: EN 12 604 ja EN 12 605.

Käyttöyksikön kytkentä oveen on tehtävä standardien EN 12 453, EN 12 445 ja prEN 12 635 vaatimusten mukaan. Mah- dolliset lisäturvalaitteet (valokennot, tun- toreunat) on asennettava standardin prEN 12 978 mukaan.

ABON ei ole vastuussa teknisistä puut- teista koneistolla käytettävässä ovessa, eikä mistään käytön aikana ilmenevistä rakenteellisista vioista tai oven virheelli- sesti suoritetusta huollosta.

Asennusesimerkkejä

Autotallioven koneistoa voidaan käyttää seuraavien ohjeiden mukaan asennettu- jen ovien automaattiseen ohjaukseen:

Lamellinosto-ovi

 • -

  Kiinnitys yläkehyspuuhun

 • -

  Kiinnitys kattoon

Sivuportti

 • -

  Asennetaan sivuseinän suuntaisesti

 • -

  Asennetaan porttiaukon yläpuolelle

Portin käyttölaite ei sovellu kip- pioven koneistettuun käyttöön.

Toimituslaajuus [2-3]

A 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10

Käyttöyksikkö Moottori Käsilähetin Käyttöyksikön ohjauskisko Luisti Luisti – alaosa Kotelo Luisti – yläosa Hammashihna Hihnapyörä Kytkentänokka (2x) Antenni Liitososa Ohjauskisko

B

Ripustuskappale, täydellinen sarja Ripustusrauta Kuusiokantaruuvi M8 x 25 Lukkomutteri M8 Kuusiokantaruuvi M6 x 90 Lukkomutteri M6 Ruuvi 8 x 70 Aluslaatta 8,4 Seinätulppa 10 mm Ripustuskappale

11 12 13 14 15 16 17 18 19

C 20 21 22 23 24 25 26 27

Kiinnitysosat, täydellinen sarja Ripustuskulma Laakakantaruuvi M8 x 16 Lukkomutteri M8 Lukkomutteri M10 Ruuvi 8 x 70 Aluslaatta 8,4 Seinätulppa 10 mm Ohjauskiskon pidike

Asennusvalmistelut

Väärin suoritettu kytkentä voi ai- heuttaa vakavia henkilövahinkoja. Noudata asennusohjeita huolellisesti.

Tarkasta ja säädä oven toiminta ja liike ennen asennuksen aloittamis- ta. Jousien jännitys on säädettävä si- ten, että ovi on helppo avata ja sulkea käsin. Oven tulee liikkua tasaisesti ja pehmeästi. Öljyä oven nivelet ja liikku- vat osat tarpeen mukaan.

Irrota ovesta kaikki mekaaniset lukkolait- teet, joita ei tarvita koneistoa käytettäes- sä.

Pura ovikoneisto ja lisätarvikkeet pakka- uksesta; tarkasta, että toimitus sisältää kaikki osat.

Säilytä pakkaus siltä varalta, että koneis- to täytyy palauttaa valmistajalle korjatta- vaksi.

Pidä pakkausmateriaalit (esim. muovit) lasten ulottumattomissa.

Autotallioven koneiston pakkauk- sessa on käytetty ainoastaan kierrätettä- viä materiaaleja. Hävitä pakkausmate- riaalit paikallisten määräysten mukaan.

Työkalut

Suomi

[1]

Varmista, että Sinulla on kaikki tar- vittavat työkalut käsillä.

87

Document info
Document views977
Page views1082
Page last viewedSat Jan 21 11:10:44 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments