X hits on this document

914 views

1 shares

4 downloads

0 comments

91 / 96

Lisäturvallisuuskytkennät

[57] Toimitettaessa järjestelmän ulkoi- sissa liittimissä “Hätäseis” (4) ja “Tuntoreuna/valokenno” (3) on sil- loitetut Western-tulpitukset (4 = vihreä, 3 = keltainen).

“Tuntoreuna/valokennokytkentä”

(3) Tähän liittimeen voidaan kytkeä turvalai- te (tuntoreuna tai valokenno):

Turvalaite

Kytkin 1

Kytkin 2

Valokenno kosketusliitin

Off

Off

Tuntoreuna 8,2 kOhm arvio

On

Off

Optinen turvalaite

On

On

(Kielletty asetus)

(Off)

(On)

[58] Aukaise ja irrota keltasiltaiset Wes- tern-tulpat mutta älä heitä mene- mään. Asenna tuntoreuna tai valo- kenno ja kytke se Western-tulpan kautta.

[59] Valitse turvalaitteen toiminta kytki- millä 1 ja 2.

Tarkasta laitteen toiminta. Jos tur- valaite aktivoituu oven ollessa liik- keessä alaspäin, oven tulee pysäh- tyä ja liikkua takaisin kokonaan auki-asentoon.

“Hätäseis”-kytkentä (4) Tähän liittimeen voidaan kytkeä hätä- seislaite (käyntioven turvalaite tai hätä- katkaisupainike):

[60] Aukaise ja irrota vihreäsiltaiset Western-tulpat mutta älä heitä me- nemään. Asenna hätäseislaite ja kytke se Western-tulpan kautta. Tarkasta hätäseislaitteen toiminta. Jos laite aktivoidaan oven ollessa liikkeessä, moottorin tulee pysäh- tyä välittömästi.

Lisävalaistus

Lisävalaistuksen saa kytkeä vain valtuutettu sähköasentaja.

Käyttöyksikön perusvalaistuksen (40 W) lisäksi järjestelmään voidaan kytkeä kor- keintaan 60 W lisävalaistus (ei loiste- lamppuja).

[61] Lisävalaistus kytketään liittimiin 1 ja 2 (valo), rinnan käyttöyksikön valaistuksen kanssa.

[61] Johdotukset

Koneiston elektroniikan riviliittimen liitti- met 1 - 6 ja 10 - 18 on kytketty tehtaalla (vakiojohdotus).

Lii 1

2 3

4 5 6 7 10 11 12 13

14

15 16 17 18

8

9 19

tin

Vakiokytkentä Valo 230 V AC, L sulakkeella Valo 230 V AC, N Muuntaja ensiö 230 V AC, N sulakkeella Muuntaja ensiö 230 V AC, N Verkko N 230 V AC Verkko L 230 V AC (ei kytketty) Muuntaja toisio -24 V AC Muuntaja toisio maa Muuntaja toisio +24 V AC Moottori (- päällä pehmeä pysähtyminen) Moottori (+päällä pehmeä pysähtyminen) AUKI-rajakytkin AUKI-rajakytkin KIINNI-rajakytkin KIINNI-rajakytkin Lisäkytkennät Varoitusvalo 230 V AC, L sulakkeella Varoitusvalo 230 V AC, N 0V

20

Antenni

Valolevyn lukkiuttaminen

[62-] Valolevyn (1.2) lukkiuttaminen [62-65] .

Suomi

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite. .................. 230 V~, 50 Hz Verkkosulake, ulkoinen. .................. 10 A Laitesulake, sisäinen ..... 1,6 A, T (hidas) Vetovoima ..................................... 500 N Nimelliskuorma ............................. 150 N Virran kulutus nimelliskuormalla .. 220 W Lepovirta. ......................................... 4 W

Tiiveysluokitus ................................. IP00 ................................. (vain kuviin tiloihin)

Nopeus nimelliskuormalla

 • -

  avautuessa ....................... > 140 mm/s

 • -

  sulkeutuessa .................... > 100 mm/s

Käyntiajan rajoitus ........................... 80 s Liikematka ................................ 2540 mm Asennuskorkeus .......................... 35 mm Radiokauko-ohjaus. ..................433 MHz Sallittu käyttölämpötila

 • -

  alue ................................. -20 °C/+50 °C

Käsilähettimen toimintasäde *. .........................15 - 50 m

Valaistus. ............................... max. 40 W Lähettimen paristo. ..... 12 V, Tyyppi 23 A Momentinvalvontalaitteen asetus . 150 N

Toimintajaksoja max./h nimelliskuormalla. ............................... 20

Max. toimintajaksojen määrä keskey- tymättömässä toiminnassa nimellis- kuormalla. ............................................. 8

 • *

  Käsilähettimen toimintasäde voi tietyis-

sä olosuhteissa olla huomattavasti pie- nempi, jos sitä käytetään kalvotetuilla ik- kunoilla varustetussa tai runsaasti elekt- roniikkaa sisältävissä ajoneuvoissa.

Melutaso

Max. melutaso.

< 70 dB (A)

91

Document info
Document views914
Page views1019
Page last viewedMon Jan 16 13:21:32 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments