X hits on this document

980 views

1 shares

4 downloads

0 comments

92 / 96

Suomi

Itsediagnostiikkatesti

Ohjausjärjestelmä suorittaa itsediagnos- tiikkatestin

  • -

    kun järjestelmään kytketään virta (käynnistystesti)

  • -

    joka kerta, kun moottori on käynnistynyt

  • -

    4 tunnin välein silloin, kun moottoria ei käytetä.

Punainen merkkivalo tai toimintamerkki- valo (ks. allaoleva taulukko) alkaa vilk- kua, jos järjestelmä havaitsee jonkin vian testin aikana. Ohjausjärjestelmä lu- kittuu (ei ota vastaan ohjauksia) vain, jos sama vika havaitaan kahdessa peräkkäi- sessä itsediagnostiikkatestissä.

Jos ohjausjärjestelmä lukittuu, järjestel- mä suorittaa itsediagnostiikkatestin ko- konaisuudessaan uudelleen noin 5 mi- nuutin kuluttua. Jos uudessa testissä ei vikaa todeta, lukitus poistuu automaatti- sesti.

Koneiston valvonta – punaisen radiomerkkivalon ilmaisemat viat

Testi

Testin/hälytyksen aiheuttaja

Vian ilmaisu

Viasta aiheutuva toiminta

Ilmaisun poistuminen

Rele/tyristoritesti

Itsediagnostiikka

Vilkkuu kerran Tauko Vilkkuu kerran

Vian ilmaisu toteutuu. Ohjaus pysyy toiminnassa.

Järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin

Toiminta-aika ylittyy Aina moottorin käynnistyessä

Vilkkuu kaksi kertaa Tauko Vilkkuu kaksi kertaa

Koneisto pysähtyy maksimitoiminta-ajan ylittyessä.

Järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin.

Murtoyritys

Ovea vedetään KIINNI- asennosta kun asetuskäyttö on tehty

Vilkkuu kolme kertaa Tauko Vilkkuu kolme kertaa

Koneisto ohjautuu KIINNI- asentoon

1 minuutin kuluttua tai järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin

Virtamittaus 1

Aina moottorin käynnistyessä

Vilkkuu neljä kertaa Tauko Vilkkuu neljä kertaa

Koneisto pysähtyy, jos mittauksessa ei todeta minimivirtaa sekunnin kuluessa moottorin käynnistymisestä

Järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin

Virtamittaus 2

Itsediagnostiikka

Vilkkuu neljä kertaa Tauko Vilkkuu neljä kertaa

Ohjaus lukittuu (rele kytkeytyy irti, järjestelmä ei ota vastaan ohjauspulsseja)

Seuraavan itsediagnostiikkatestin tai järjestelmän perustilaan palautuksen jälkeen

Turvaliitin (valokenno)

Itsediagnostiikka

Vilkkuu viisi kertaa Tauko Vilkkuu viisi kertaa

Ohjaus lukittuu (ohjaus kytkeytyy irti, järjestelmä ei ota vastaan ohjauspulsseja)

Seuraavan itsediagnostiikkatestin tai järjestelmän perustilaan palautuksen jälkeen

ROM/RAM standardin VDE 0801 mukaan

Itsediagnostiikka

Vilkkuu kuusi kertaa Tauko Vilkkuu kuusi kertaa

Ohjaus lukittuu (ohjaus kytkeytyy irti, rele ei ota vastaan ohjauspulsseja)

Seuraavan itsediagnostiikkatestin tai järjestelmän perustilaan palautuksen jälkeen

EEPROM selvästi luettavissa

Itsediagnostiikka

Vilkkuu seitsemän kertaa Tauko Vilkkuu seitsemän kertaa

Ohjaus lukittuu (ohjaus kytkeytyy irti, järjestelmä ei ota vastaan ohjauspulsseja)

Seuraavan itsediagnostiikkatestin tai järjestelmän perustilaan palautuksen jälkeen

92

Document info
Document views980
Page views1085
Page last viewedSat Jan 21 14:25:55 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments