X hits on this document

960 views

1 shares

4 downloads

0 comments

93 / 96

Testi

Testin/hälytyksen aiheuttaja

Vian ilmaisu

Viasta aiheutuva toiminta

Ilmaisun poistuminen

Perussäätö

Perustilaan palautus

Vilkkuu (1 Hz)

Suorita asetuskäyttö.

Asetuskäytön suorituksen jälkeen.

Automaattitoiminta katkeaa

Virtakatkos automaattitoiminnassa

Vilkkuu (0,5 Hz)

Automaattinen sulkeutuminen ei ole toiminnassa.

Järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin.

Virtakatkos

Virtakatkos moottorin ollessa käynnissä

Vilkkuu (0,5 Hz)

Ei vaikutusta ohjaustoimintoihin.

Järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin.

Esteen aiheuttama virtakatkos

Vilkkuu (0,5 Hz)

Ei vaikutusta ohjaustoimintoihin.

Järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin.

Murtoyritys

Ovea vedetään KIINNI- asennosta kun asetuskäyttö on tehty

Vilkkuu kolme kertaa Tauko Vilkkuu kolme kertaa

Koneisto ohjautuu KIINNI- asentoon

1 minuutin kuluttua tai järjestelmän saadessa uuden ohjauspulssin

Koneiston valvonta – toimintamerkkivalon ilmaisemat viat

Suomi

Vianetsintä

Varmista, että sähköasennuksia suorittavat vain valtuutetut sähköa- sentajat. Irrota verkkojohto pistorasi- asta ennen kannen avaamista.

Koneisto ei toimi lainkaan:

 • 1.

  Tarkista syöttövirran sulakkeet.

 • 2.

  Tarkasta elektroniikkamoduulin sulak- keet.

 • 3.

  Onko ulkoiset liittimet silloitettu Wes- tern-tulpilla [34] (4 = vihreä, 3 = keltai- nen)?

 • 4.

  Anna sähköasentajan tarkastaa kaikki sähkökytkennät.

Koneisto ei toimi oikein:

 • 1.

  Onko luisti lukkiutunut?

 • 2.

  Onko hammashihna asetettu oikein [28]?

 • 3.

  Onko oven kynnyksellä jäätä tai oven liikealueella esteitä?

 • 4.

  Kytkeytyykö ovikoneisto pois päältä tai muuttuuko kulkusuunta oven liik- kuessa? Onko momentinvalvonta asetettu oikein? Tarkasta ja säädä tarvittaessa. Palautus alkutilaan. Re- set [43, 44].

 • 5.

  Sulkeutuuko ovi tiiviisti? Säädä kyt- kentänokat oikein; tarkasta ovi [38-].

 • 6.

  Onko pehmeä pysähdys kytketty pois päältä? Palauta alkutilaan ja suorita ohjelmointi uudelleen [43, 44].

Ovea ei voi ohjata käsilähettimel- lä:

 • 1.

  Vilkkuuko käsilähettimen merkkivalo? Vaihda paristot [67].

 • 2.

  Vilkkuuko koneiston punainen merkki- valo (1) kun käsilähetintä käytetään? Jos ei, poista radio-ohjaukset [48] ja suorita käsilähettimelle uusi asetus- käyttö [37].

 • 3.

  Vastaanotto liian heikko: Tarkasta an- tenniliitäntä tai asenna ulkoinen an- tenni [76].

Koneisto ei toimi seinäpainikkeel-

la: Tarkasta seinäpainike ja ohjauskaapeli.

Momentinvalvonta ei toimi: Palauta alkutilaan ja suorita asetuskäyttö [43, 44].

Huolto Kuukausittain:

 • Tarkasta momentinvalvonta: Ovikoneiston kulkusuunnan on kään- nyttävä vastakkaiseksi, jos oven ala- reuna kohtaa esteen 50 mm maanta- solta.

 • Tarkasta ovikoneiston kiinnitys kat- toon ja seinään.

 • Tarkasta että vapaakytkin toimii oi- kein.

 • Tarkasta, että käyntioven turvalaite (jos asennettu) toimii oikein.

Vuosittain:

 • Huolla koneisto valmistajan ohjeiden mukaan.

 • Voitele vetovarren nivelet.

 • Tarkasta hammashihnan kireys; kiris- tä tarvittaessa [28].

93

Document info
Document views960
Page views1065
Page last viewedThu Jan 19 18:04:33 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments