X hits on this document

944 views

1 shares

4 downloads

0 comments

94 / 96

Suomi

Asennus

[66] Elektroniikan palautus peru-

stilaan (Reset) Elektroniikka palautetaan tarvittaessa perustilaan seuraavasti:

 • Valolevyn (1.2) vapauttaminen luki- tuksesta ja pois otto [29-31].

 • “ohjelmapainiketta “ (2) ja ”pulssipai- niketta” (3) samanaikaisesti, punai- nen merkkivalo (1) alkaa vilkkua. Kun punainen merkkivalo ei vilku enää – elektroniikka on palautettu perustilaan ja voit päästää painikkeet takaisin ylös.

Perustilaan palautus palauttaa mo- mentinvalvontalaitteen ja pehmeän py- sähtymisen tehdasasetukset. DIP-kytki- mellä ohjelmoidut asetukset sekä radio- ohjauksen pysyvät kuitenkin voimassa. Toimintamerkkivalo vilkkuu niin kauan, että asetuskäyttö on suoritettu.

 • Perusasetus: Aja ovi käsilähettimen tai “Pulssipainikkeen” (3) avulla vähin- tään kaksi kertaa kumpaankin ää- riasentoon ilman välipysähdyksiä.

 • Valolevyn (1.2) lukkiuttaminen [62-65].

[67] Käsilähettimen pariston vaihto

 • Avaa kotelon kansi (2).

 • Irrota vanha paristo ja asenna uusi

  • (1)

   .

Paristojen on oltava vuotamatto- mia. Huomioi napaisuus pariston asen- nuksessa. Hävitä vanhat paristot ympäri- stölakien mukaan.

 • Sulje kotelon kansi.

[68] Lampun vaihto Irrota verkkojohto pistorasiasta.

 • Valolevyn (1.2) vapauttaminen luki-

tuksesta ja pois otto [29-31].

 • Vaihda lamppu (1).

Lamppukanta E14 -max. 40 W.

 • Valolevyn (1.2) lukkiuttaminen

[62-65].

94

4-toimintoinen

K028710

2.1

Paristo 12 V

K028669

3

Vetolaitteiston

ohjauskisko

K028670

4

Luisti

4.1

Luisti – alaosa

K028671

4.2

Kotelo

K028662

4.3

Luisti – yläosa

K028663

5

Hammashihna

6144 mm

K028677

8322 mm

K028692

10500 mm

K028733

14856 mm

K028734

6

Hihnapyörä, komplett

K028678

7

Kytkentänokka, komplett

K028845

8

Antenni

K028680

9

Liitososa

K028681

10

Ohjauskisko

K028682

11

Ripustusrauta

K028695

12

Kuusiokantaruuvi

M8 x 25

K028687

13

Lukkomutteri M8

K028689

14

Kuusiokantaruuvi

M6 x 90

K028696

15

Lukkomutteri M6

K028697

16

Ruuvi 8 x 70

K028698

17

Aluslaatta 8,4

K028699

18

Seinätulppa 10 mm

K028700

19

Ripustuskappale

K028694

20

Ripustuskulma

K028846

21

Laakakantaruuvi

M8 x 16

K028704

22

Lukkomutteri M8

K028689

23

Lukkomutteri M10

K028705

24

Ruuvi 8 x 70

K028698

25

Aluslaatta 8.4

K028699

26

Seinätulppa 10 mm

K028700

27

Ohjauskiskon pidike

K028701

Ulkopuolisiin käyttöpään liittymiin tarvitaan kahdeksannappaisia pistokkei- ta. Voit tilata alla luetellut lisävarusteet erikseen:

[70]

4-toimintoinen käsilähetin monitoi- mintakäyttöön

[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]

1-toimintoinen käsilähetin Kaukosäätimen seinäpidike Seinäkosketin Avainpainike Koodipainike Ulkoinen antenni Valokenno Lukituksen hätäavaus ulkopuolelta Lukituksen hätäavaus sisäpuolelta Tuntoreuna

[69] Sulakkeen vaihto Irrota verkkojohto pistorasiasta.

 • Valolevyn (1.2) vapauttaminen luki- tuksesta ja pois otto [29-31].

 • Aukaise ruuvi (4) ja vedä pistomoduuli

  • (5)

   ulos.

 • Aukaise 3 ruuvia (6) ja irrota kansi (7).

 • Irrota palanut sulake (1) sulakepitime- stä (2) ja vaihda sulake. Huomioi su- lakkeen koko.

 • Sulje kansi.

 • Työnnä pistomoduuli paikoilleen.

 • Valolevyn (1.2) lukkiuttaminen [62-65] .

Asiakaspalvelu

Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun, il- moita koneiston sarjanumero ja malli. Nämä tiedot löytyvät koneiston arvokil- vestä.

Lisävarusteet

Varaosat

Käytettävien varaosien on täytettävä val- mistajan vaatimukset. Tämä voidaan taa- ta parhaiten käyttämällä alkuperäisiä va- raosia.

Varaosia tilattaessa on ilmoitettava osan luettelonumero.

1

Käyttökoneisto

1.1

Koneiston kansi

1.2

Valaisimen kansi

1.3

Lamppu

1.4

Sulake

1.5

Silloitettu Western-tulppa,

vihreä

1.6

Silloitettu Western-tulppa,

keltainen

1.7

Pistomoduuli

2

Käsilähetin,

1-toimintoinen

Käsilähetin,

[81] Varaosaluettelo

Pos.Kuvaus

Luettelonro.

K028708 K028709 K028664 K028665

K028666

K028667 K028892

K028668

Document info
Document views944
Page views1049
Page last viewedWed Jan 18 16:35:42 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments