X hits on this document

55 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 18

BAKEN III – HET LOODSWEZENGEBOUW (6)

Onze volgende halte is het Loodswezengebouw (6), sinds 1895 een baken voor de langsvarende scheepvaart. Stap langs de Sint-Aldegondiskaai en loop tot aan de oversteekplaats voor voetgangers. Aan de overzijde van de Tavernierkaai ga je naar rechts en achter het plantsoen weer naar links.

Je loopt tot aan de Scheldeboord, waar de boeienleggers (8) afgemeerd liggen. Op het plein voor het gebouw zelf – of beter van op het bordes – heb je een uniek uitzicht over de rivier en Linkeroever. Je bevindt je hier op het werkterrein van DAB-Vloot van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, een Dienst die Afzonderlijk Beheerd wordt (vandaar DAB) en die verantwoordelijk is voor de bebakening van de binnen- en kustwateren.

Rechts van het Loodswezen staat het Boeienmagazijn (7) dat in 1899 gebouwd werd. Dit mooie gebouw is zeker de moeite waard om eens van dichtbij te bekijken.

Hieronder vind je nog enkele sleutelbegrippen in verband met het maritieme erfgoed dat je hier tegenkomt.

BAKENS…

Een schip moet veilig kunnen navigeren. Alle vaste en drijvende voorwerpen die daarvoor zorgen, noemen we samen de ‘vaarwegmarkering’. Wat valt daaronder? Een lichtplatform, een vuurtoren, een baken met of zonder licht, maar ook een lichtschip, een boei, een ton…

Tot in de jaren 1960 had zo ongeveer elk land met een kust zijn eigen signalisatie. Dat probleem is nu opgelost: eerst met twee systemen en sinds kort zijn die tot één systeem gecombineerd. Dat is vanzelfsprekend veiliger, omdat er dan minder of geen kans meer is op verwarring.

…EN BOEIEN

Om veilig te navigeren worden er vaarwegen gemarkeerd. Dat gebeurt door boeien en tonnen ‘uit te leggen’ (zo noemt men dat). Samen vormen ze ‘de betonning’. Ze helpen de kapitein van een schip om gevaren te ontwijken: ondiepten, zandbanken, een rif, een wrak van een gezonken vaartuig enz. Het kan het verschil betekenen tussen leven en dood.

Boeien kunnen nog andere ‘taken’ uitvoeren. Tot ver in de oceanen liggen meteorologische reuzenboeien die allerhande waarnemingen verrichten. Denk maar aan de boeien die in de Stille Oceaan verankerd liggen om zowel de Japanse als de Amerikaanse kusten voor dreigende vloedgolven (tsunami’s) na oceaanbevingen te waarschuwen.

Van een primitieve rieten of houten uitvoering evolueerde de boei tot een soms meer dan 12 meter hoge mastodont. Ze worden zo gebouwd dat ze over voldoende drijfvermogen beschikken, hebben verschillende vormen, worden geschilderd in allerlei kleuren en uitgerust met allerhande lichten. Welke, dat hangt af van het soort markering: gaat om laterale markeringen, kardinale markeringen, losliggend gevaar-markeringen, veilig vaarwater-markeringen of bijzondere markeringen? De boeienstoet is eindeloos, zoals blijkt uit de vele benamingen: lichtboei, brulboei, radarboei, wrakboei, sparboei, meerboei, reddingsboei, ankerboei enz.

[KADER]

ANTWERPSE BOEIENLEGGERS

Het schip dat instaat voor het leggen en het onderhouden van de boeien op de Schelde heeft zijn vaste aanlegplaats voor het Loodswezen. De dienst DAB-Vloot beschikt over twee boeienleggers, waarvan één permanent bemand is.

[KADER]

WEGEN OP HET WATER

Kunnen schepen botsen? Ja, dat kan. Boeien moeten juist botsingen voorkomen.

- Kom je vanuit zee en vaar je de Schelde op, dan wordt de vaargeul aan de rechterzijde (dat is stuurboord) gemarkeerd door spitsvormige, groene boeien met een groen licht (met lichtkarakter naar keuze) en een oneven nummer. De linkerzijde (bakboord) wordt gemarkeerd door cilindrische, rode

Document info
Document views55
Page views55
Page last viewedFri Jan 20 04:18:07 UTC 2017
Pages18
Paragraphs202
Words5849

Comments