X hits on this document

209 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 53

3.4.1 Användning av dagens trygghetslarm

I Luleå kommun finns det omkring 1200 trygghetslarm i bruk. Vissa brukare utnyttjar trygghetslarmet flera gånger per dag, medan andra använder det någon enstaka gång per år. De personer som har dessa trygghetslarm är alltifrån äldre som klarar sig själva men vill känna trygghet, exempelvis diabetiker och tidigare strokedrabbade, till dementa som behöver hjälp i det vardagliga livet.

Morgon

Förmiddag

Eftermiddag

Kväll

Natt

Summa antal

(05.00-

(09.00-

(12.00-

(17.00-

(22.00-

larm

09.00)

12.00)

17.00)

22.00)

05.00)

Tabell 1. Antal registrerade larm i Luleå kommun mellan 2005-08-01 och 2005-08-05

Larm

127

81

100

119

127

554

Batterilarm

12

Behöver hjälp

294

Fellarm

63

Förfrågan

74

Ingen kontakt

12

Meddelande

13

Operatörsåtgärd

36

Personal larmar

1

Provlarm

35

Ramlat

13

Socialt larm/Otrygg

13

Väntar på hjälp

34

Summa

600

Tabell 1:1 visar en sammanställning av antalet inkomna registrerade larm under perioden 2005-08-01 till 2005-08-05. Under förmiddagen registrerades i genomsnitt något färre larm, men sammanställningen visar att larmens spridning över dygnet är relativt jämn. I genomsnitt inkommer över 100 larm per dygn.

Orsakskategorierna grundar sig på dataprogrammet ”Wilma” som används på larmcentralen. Ett övervägande antal orsaker av inkomna larm består av ”Behöver hjälp”. Kategorin ”Behöver hjälp” innefattar enligt larmpersonalen exempelvis toalettbesök, plötsligt insjuknade och fallolyckor. Av larmorsakerna är flera förknippade med installation och funktion av trygghetslarm. Till dessa räknas ”Provlarm”, ”Personal larmar” samt ”Batterilarm”. Enligt larmpersonalen är mängden fellarm ett problem. Eeva-Kajsa Nilsson berättar att många av de äldre känner sig stött eller rädd vid fellarm. Många av de äldre vill inte vara till besvär och kan därför vid ett fellarm tycka att det är förargligt att störa personalen. Larmknappen kan enligt Nilsson i vissa situationer vara mer känslig, exempelvis om man sitter vid bordet och

Tabell 2. Antal registrerade orsaker till inkomna larm i Luleå kommun mellan 2005-08-

01 och 2005-08-05 Orsak

Antal larm

16

Document info
Document views209
Page views209
Page last viewedThu Jan 19 07:45:17 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments