X hits on this document

196 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 53

Tabell 4: Testpersonernas rörelseradie/livsutrymme

Testperson

Mätvärde LAS

T1

41

T2

60

T3

72

T4

78

T5

47,5

T6 Ej svarat

Ej svarat

T7

34

T8

30,5

T9

105

De testpersoner som var äldre utan funktionsnedsättning hade ett mätvärde på 60 och över och de testpersoner som var äldre med funktionsnedsättning hade mätvärden mellan 30,5 – 47,5. Ett mätvärde på 30,5 betyder att personen går dagligen med hjälpmedel runt i hemmet och mindre än en gång per vecka till platser i närheten av hemmet, utanför sina kvarter eller utanför sin bostadsort. Ett mätvärde på 105 betyder att testpersonen är oberoende av stöd eller hjälp och rör sig varje dag på platser utanför sina kvarter men inom sin bostadsort och 2-3 ggr i vecka utanför sin bostadsort.

4.2.2. Etiska överväganden

En etisk ansökan gjordes till regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Varje testperson fick förutom muntlig även en skriftlig information om projektet ”Inbjudan att medverka i ett försök Mobila Larm” med underskrift för samtycke (se Bilaga 1 och 2). Deltagandet i både försöket och intervjun var helt frivilligt och testpersonerna informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.

4.2.3 Intervention/fältprov

Larmet som testades bestod av en larmtelefon SRT 290 med larm knapp och tre larm har dessutom försetts med en fallsensor som utlöses vid eventuellt fall. När larmknappen används så går larmet direkt via trådlös kommunikation till personalens mottagare. Larmtelefonen innehåller även en positioneringsfunktion vilken gör att den som larmar går att lokalisera på en kartbild i personalens mottagare i detta fall en QTEK 9090. Testerna utfördes v. 50-51 år 2005 och v 3-8 år 2006, i sammanlagt 3-6 veckor. Testpersonerna fick en utförlig användarmanual. Testpersonerna använde det mobila trygghetslarmet och testade detta vid olika tillfällen i sitt dagliga liv. De larmade när de var i rörelse Exempelvis när de hälsade på hos nära och kära, på besök på sjukhuset, på sina dagliga promenader ute på gården. Anvisningen till testpersonerna med funktionsnedsättning var att de skulle använda larmet i situationer som de om de varit ensamma på promenad skulle ha kontaktat någon för trygghet och säkerhets skull. Testpersonerna blev också upplysta om att försöket var frivilligt och att de närhelst de så önskade kunde avbryta deltagandet. De blev också upplysta om att larmet var att se som en utvecklingsprodukt och därför ej kunde ses som ett säkrat larmsystem. Om testpersonen skulle hamna i nöd uppmanades de att använda samma stöd och hjälp som om de inte haft något larm. Mottagningsfunktionen av larmen bestod av att två enhetschefer inom äldreomsorgen, med hjälp av en handdator, QTEK 9090 svarade på larmet och lokaliserade testpersonen. Detta mottagnings program var utvecklat för fältprovet tillsammans med personalen. I programmet går det att lägga in fakta om testpersonen så att man vet vem som larmar samt annan nödvändig information vid ett larm t.ex. kända sjukdomar, adress,

21

Document info
Document views196
Page views196
Page last viewedTue Jan 17 11:13:50 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments