X hits on this document

228 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 53

Ingen av testpersonerna fick svar av mottagardelen ifall tekniken med positioneringen hade fungerat. Den som svarade på larmet hade inte sagt något om detta. ”Dom har inte sagt det men jag litar på att det har funkat.”

4.5.6 Hur ska ett mobilt larm se ut från ett brukarperspektiv?

I intervjuerna framkom olika förslag och idéer både när det gäller design, funktion, kostnad samt annan användning av ett mobilt trygghetslarm, idéer som testpersonerna fått genom att testa larmet. Detta resultat redovisas i följande underkategorier: design och kostnad.

Design Trygghetslarmet måste ha en användarvänlig design. Viktigt att man begränsade antalet knappar till så få och så stora som möjligt. Larmknappen måste vara lätt att hantera om man råkar ut för något. Knappen som skall tryckas på skall vara lätt åtkomlig, även med handskar eller vantar på vintern och väl synlig gärna i färg. ”Den borde vara självlysande, dag som natt, överhuvudtaget” ansåg en testperson. Larmet skall vara lätt att bära med sig, helst sitta nära inpå kroppen och det skall gå att tala till larmet även från ”håll” utan att måsta ta upp det ur fickan eller handväskan. Klädseln måste även passa för att man skall kunna bära med sig ett larm. Helst skulle den inte bestå av så många delar eftersom det var svårt nog ändå att bära med sig saker när man samtidigt använder rollator t.ex. Larmet måste alltså kunna nås och användas fastän man är upptagen att hålla i t.ex. handtagen på rullatorn eller kryckkäpparna. En rem runt halsen var ett förslag.

” Det är klart att klädseln ska ju passa när man ska bära med sig en sån där. Man ska ju ha den ganska smidigt i nån ficka i närheten så även ditt tal går fram.”.

”Man bör ju ha, om man inte kan ha det på armen eller nåt annat, ett brett band som inte skär in i halsen och som man kan ha utanpå en kappa, jacka eller nånting och låt det hänga här framme……och gärna ett sånt material att det hörs igenom. ”

Det gäller att i alla lägen kunna komma åt larmknappen. Om man har den i en väska ansåg en informant att risken om man föll skulle vara att väska for iväg och då kunde man inte nå larmet. Särskilt om man har problem med t.ex. svaghet eller förlamning i en sida är det viktigt att larmet är utformat så att man kan trycka på knappen med hjälp av endast en hand ansåg två av testpersonerna som själva haft en stroke och därför var svagare i ena armen. Öronsnäckan skulle inte vara så iögonenfallande och klumpig. En testperson trodde att snäckan kan i bästa fall kunde se ut som om man hade en musikanläggning: ”Oh Fan, gubben har Mp3!” Andra tänkte istället att hörsnäckan visade att något var annorlunda eftersom det inte var vanligt att äldre bar freestyle. Detta skulle kunna göra dem utsatta. Laddningen är viktig men eftersom många människor redan är användare av mobiltelefoner så trodde man att det redan fanns en medvetenhet om att mobil teknik måste laddas.

Även en form av ”påminnelselarm” borde utvecklas enligt en informant, som påminde om att man skulle ta med sig larmet när man går ut. Hur skall man säkra det var frågan? ”Det kanske skall vara på något sätt en påminnelse genom att man går ut genom sin dörr. Någonting som är i blickfånget”. ”Som i juletid – Du släcker väl ljusen!”

Kostnad När det gällde kostnaden för ett mobilt larm ansåg några informanter att man får ha samma bedömningsgrunder som man utgår från när man fastställer vem som skall få ett mobilt larm som vid det nuvarande stationära larmet. En rädsla fanns att ett mobilt larm skulle bli för dyrt.

26

Document info
Document views228
Page views228
Page last viewedSun Jan 22 16:19:53 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments