X hits on this document

230 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 53

”Dom som kanske bäst behöver det har svårast att betala”. Det ansågs som en ekonomisk fråga och det skulle betyda att de som ansåg sig ha råd skulle förmodligen skaffa ett mobilt larm medan de som inte hade råd skulle vara tvungna att avstå.

”Nä tack, jag har inte råd, såvitt inte kommunen går in i så fall. Men visst måste det vara värt lika mycket som nuvarande larm och lika mycket till.”

En testperson såg det som den mest perfekta lösningen om kommunen kunde sköta om även ett mobilt larm men att man skulle vara tvungen att betala en del själv var man införstådd med. Tidigare hade man varit van vid att hjälpmedel var gratis men man hade fått vänja sig vid att börja betala för dem och det fanns en förståelse för att kommunen måste ta ut en kostnad. Om tjänsten skulle vara privat så var det en fråga om kostnad. Förslag till lösningar framkom, ”Samma kostnad som mobiltelefoni, dyrare skulle nog inte gå”.

4.5.7 Inställning till ny teknik som redskap och hjälpmedel för äldre

En av frågeställningarna i denna del av studien var de äldre testpersonernas inställning till ny teknik som redskap och hjälpmedel. Den grupp av testpersoner som själva hade ett funktionshinder såg möjligheter med ett mobilt larm. ”Det är jag faktiskt positiv till. Allt som går att fixa är bra.” ”Det måste ju kännas som en oerhörd trygghet att ha ett larm som man kan nå nån människa ute”

Även de informanter som hörde till gruppen aktiva pensionärer utan funktionshinder såg fördelar med den nya mobila tekniken. Dessa informanter berättade att medvetenheten om mobil teknik börjar öka och pensionärsorganisationerna har startat med kurser i mobiltelefon användning förra året. De hade uppfattningen att intresset var mindre hos kvinnor att lära sig använda mobil teknik men att det gällde att komma över detta och ta till sig den nya kunskap som växte fram. Samtliga testpersoner såg det som en fördel att få vara med och testa och ge sina sypunkter på en teknik som var under utveckling och hade många synpunkter på förbättringar. De var också mycket medvetna om att den testade produkten var under utveckling och därför endast kunde ses som en prototyp.

” …jag vet ju att det är ett utvecklingsstadium som jag har förstått det och naturligtvis måste man jobba på att få det till en enhet.” ”Vi var ju medvetna att det var en prototyp det här så vi fick ju ta det för vad det är.”

Två av testpersonerna ansåg att det är viktigt att ny teknik testas, att man gör olika testupplägg där tekniken får prövas. De var medvetna om att fallolyckor är den vanligaste orsaken till olycka i hemmet och var positiva till att även larm som varnar vid fall utvecklas. När det gällde frågor kring säkerhet och den data som sänds mellan sändaren, larmet och mottagardelen så ansåg en informant att det var viktigt att man raderade alla data som hängde ihop med sändningen av ett larm. ”Det skall var som ett telefonsamtal, när man jag lägger på luren så skall det vara avslutat.”

27

Document info
Document views230
Page views230
Page last viewedSun Jan 22 17:08:15 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments