X hits on this document

243 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 53

Förord

Under mars 2005 till mars 2006 pågick Mobila trygghetslarmsprojektet (MTL CDH). Projektet fokuserade på att utforma en teknisk lösning för ett mobilt trygghetslarm för äldre, som skulle medföra trygghet, ökad självständighet och mobilitet inom ramen för olika typer av behov för äldre. Målet med projektet var att genom innovativa tekniska lösningar försöka förbättra rehabilitering och vård av äldre. Syftet med projektet var att även att testa detta mobila tryggetslarm. Hypotesen i försöket med Mobilt larm var att om trygghetslarmet är mobilt, kommer individens rörelseförmåga öka med ökad rörelsefrihet som resultat. Samtidigt var det viktigt att studera frågor som integritet och trygghet. Våra frågeställningar vid utvärderingen har varit; Hur påverkas rörelsefrihet, integritet och trygghet vid användning av ett mobilt trygghetslarm? Hur ser äldre på utformning och design av en framtida produkt? Vi har i denna rapport speciellt analyserat testpersonernas upplevelser av att använda ett mobilt larmsystem och hur detta påverkar rörelsefrihet och integritet. Dessutom har systemets funktionalitet och användbarhet utvärderats.

I en särskild slutrapport för hela projektet, Slutrapport Mobilt Trygghetslarm, finns den tekniska beskrivningen med samt en del som beskriver möjligheten till en kommersialisering av produkten.

Tack till Centrum för Distansöverbryggande Hälso- och sjukvård (CDH) och särskilt projektledare Anna-Lena Andersson, Luleå kommun. Tack Simon Nyman, Jimmie Wiklander, David Nyström, Josef Hallberg, Kåre Synnes och Per Lindgren för givande och trivsamt samarbete. Tack Maria Runelöv Bodens kommun. Tack till Norrbottens forskningsråd för finansieringen. Tack till John Folkesson, Jonas Malmqvist och Helena Rådström, studenter vid Arena Livsstil, hälsa och teknik som gjorde studien om användningen av hur ett traditionellt larm används i sin projektkurs. Stora delar ur denna studie presenteras som del ett- Varför och hur används dagens trygghetslarm? i rapporten. Tack till Luleå kommuns referensgrupp av pensionärsorganisationer för värdefulla synpunkter och gott samarbete och speciellt tack till alla som ställde upp som försökspersoner och på att intervjuas.

2

Document info
Document views243
Page views243
Page last viewedTue Jan 24 08:09:45 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments