X hits on this document

241 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 53

markerade, det finns för många sladdar, för båligt batteri och larmet kan inte stängas av användaren. Det ansågs viktigt att tal kan uppfattas på håll dvs. att man inte behöver hålla apparaten framför munnen. Larmet kan utformas så att det blir lättare att starta det och att trycka på larmknappen. Ytterligare kommentarer: Man fick trygghetskänsla när man hade larmet. Det skulle ha varit en färgad knapp.

Effektivitet Larmets effektivitet bedömdes som relativt hög. En informant hade lagt till kommentaren ”När den blir färdig” till detta svar. De 6 deltagare som bedömde påståendet ”Larmutrustningen gör att jag kan leva upp till mina mål i det dagliga livet” som relevant instämde helt eller nästan helt i påståendet. Fem deltagare ansåg att de får svar genast när de larmar och att larmfunktionens effektivitet är tillfredsställande. Påståendet ”Det tar lång tid innan någon hittar mig när jag larmat” bedömde de flesta som inaktuellt, då de ej varit i den situationen, endast en höll med om påståendet. Två deltagare anser att larmutrustningen är klart bättre än det gamla traditionella larmet, två bedömer det som lika bra som tidigare utrustning, två svarar ej då de inte har någon tidigare utrustning att jämföra med och en att det ej gick att svara på då det inte var färdigställt.

Fyra deltagare ansåg att larmutrustningen inte alls är bekväm att bära på sig, två är neutrala i sin uppfattning och en anser att utrustningen är mycket bekväm, bara man ser till att ha en ficka på kläderna lättåtkomliga och att sladden till hörapparaten räcker till från förvaringsfickan. För många delar, var också en kommentar. Apparaten började pipa på

natten. På det fick hon svaret att apparaten larmat själv.

Säkerhet Larmets

säkerhet bedömdes

som god

som helhet

.

Samtliga deltagare bedömde

larmutrustningens säkerhet som 3-5 på en 5-gradig skala (medelvärde 4). Tre av fyra som haft en tidigare larmutrustning upplevde denna nya bärbara som lika säker som den tidigare stationära. Den fjärde ansåg att larmet ej var färdigt och valde att inte svara. Ingen av de 8 deltagarna som svarade var rädda att använda denna nya teknik. De upplevde det som säkert att skicka ett larm från larmtelefonen som de bar på sig. Positioneringen upplevde de också som helt säker. Tre av deltagarna ansåg att larmutrustningen innehöll de funktioner som ett trygghetslarm bör innehålla, medan de övriga hade synpunkter på hur larmet skulle kunna förbättras. Larmet måste vara en enhet ansåg en informant. En förbättring skulle kunna vara att larmet vid utevistelse förses med ett chip som gör att larmcentralen kan följa personen med vissa tidsintervall, givetvis baserad på frivillighet. Smidigheten kan förbättras genom lättare och tydligare utformning. Kan larmet få fler användningsområden bör undersökas - multianvändning. Det kan också kopplas till SOS larmcentral då är det funktionellt hela dygnet. Larmet bör vara trådlöst. Stötsensorn fungerade ej för en person. Larmknappen bör vara av annan färg, gärna röd.

Empowerment Sju deltagare ansåg att larmutrustningen erbjöd dem möjligheten att röra sig fritt och utföra sina vardagliga aktiviteter. Fyra ansåg att larmutrustningen gör att de själva kan bestämma när de skall gå ut. Samtliga åtta var positiva till denna nya teknologi. Tre av dem menade att larmutrustningen hade gjort dem mer positiva till användning av ny teknik och 4 menade att bärandet av larmet inte alls inskränkte dem i vardagslivet (2 menade att det inskränkte deras vardagsliv).

29

Document info
Document views241
Page views241
Page last viewedMon Jan 23 16:56:42 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments