X hits on this document

224 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 53

Aktivitet Fem deltagare ansåg att larmutrustningen inte alls hindrade dem att vara aktiva eller hindrade dem i deras vardagliga sysslor, de övriga två som svarade att utrustningen till viss del hindrade dem. Enligt fyra deltagare, dvs. de som svarade på denna fråga kunde inte larmutrustningen påverka vad de kan göra eller inte göra (att de kunde göra saker som de förr inte kunde) men en informant tyckte att så var fallet.

Rörlighet Samtliga 8 deltagare som svarat ansåg att de i hög utsträckning (4-5) kunde röra sig fritt med larmutrustningen inomhus och utomhus. Ingen av deltagarna upplevde att larmutrustningen har hindrat dem från att resa. De gav kommentarerna: Reser ej. Å andra sidan hade jag inte planerat någon resa under försöksperioden. Enda frågetecknet är hur långt och vart jag kan resa och veta att larmet fungerar. Hur är det med säkerhetskontrollen? Larmutrustningen hade inte hindrat någon av de 8 deltagarna från att besöka vänner och släktingar. En kommentar var att larmet gick fram inomhus men vet ej om mottagaren såg hennes position.

Livskvalitet Tre deltagare ansåg att användningen av larmutrustningen ökade deras upplevda livskvalitet (4-5), medan de övriga var mer neutrala. En kommentar var ”ingen annan larmutrustning provad eller behövd”. Ingen av dem kände sig övervakade när de använde larmet. Vetskapen om att de var positionerade gjorde inte heller att de kände sig övervakade utan den vetskapen gjorde i hög utsträckning (4-5) att de kände sig trygga eftersom andra vet var de finns. Två deltagare ansåg att användningen av larmutrustningen ökade deras livstillfredsställelse, en ansåg att den minskade den.

Etiska ställningstaganden Samtliga deltagare ansåg att det är rätt och riktigt att använda denna typ av larmutrustning och kände sig inte alls tveksamma till ett allmänt användande av denna typ av trygghetslarm. Samtliga ansåg det vara rätt och riktigt att kunna positionera människor som ett hjälpmedel i vården.

6. Larmpersonalens skattning av användbarheten av mottagnings systemet.

De två enhetschefer från äldreomsorgen som testade mottagningsenheten (QTEK 1010) fick svara på en enkät med 24 frågor kring hur de ansåg användbarheten av systemet var (User satisfaction questionnaire). Svaren bestod av en skattningsskala från 1-4 (där 4 var max användbarhet) (se bilaga 3). Enkäten har tidigare använts i projekt där IKT utvecklats och testats inom äldreomsorg (Koch et.al., 2005). Resultatet av enkäten visade att båda mottagarna av larmen ansåg att det var lätt att logga in och att förstå hur man navigerar i systemet. De tyckte att det var generellt lätt att lära sig systemet, att läsa information och att navigera. Det var även lätt att komma ihåg hur man navigerar i systemet. De skattade båda en trea när det gällde en liten risk att göra ett misstag i arbetet när man använder systemet. En skattade 4 och den andra 2 när det gällde om det var generellt lätt att förstå hur man interagerar med systemet. En skattade en tre och den andra en fyra när det handlade om att systemet var lätt att lära sig, lätt att förstå hur man läste ut informationen och om systemet hade den rätta funktionaliteten samt om det var en liten risk att man gjorde ett misstag i systemet. På frågan om systemet var estetiskt tilltalande svarade en två och den andra tre, om

30

Document info
Document views224
Page views224
Page last viewedSun Jan 22 04:36:57 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments