X hits on this document

233 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 53

det var underhållande svarade en person 1 och den andra 4 och om den var känslomässigt tillfredställande/kul svarade den ena 2 och den andra 4. Båda tyckte att systemet var till hjälp och trevligt att använda. Om det var ett stöd i arbetet svarade en person 2 och den andra 4. På frågan om systemet var fri från buggar och om man kunde utföra arbetet utan felmeddelanden svarade en person 1 och den andra 2. Den ena personen svarade 3 och den andra 2 på frågan om systemet fungerade som de skulle, dvs. visade rätt position på kartan.

7. Slutsatser

Resultatet visar att dagens trygghetslarm används förutom till att påkalla hjälp även som kommunikationsmedel för att skapa trygghet. Dagens trygghetslarm har en begränsad räckvidd som gör att larmet ej kan användas utomhus. Det testade mobila larmet sågs som därför som en möjlighet till ökad rörelsefrihet. Det faktum att man var positionerad genom det mobila larmet upplevdes inte som integritetskränkande så länge man upplevde att det var personen själv som bestämde över användandet av larmet. Det testade mobila larmet var endast en prototyp under utveckling och testpersonerna bidrog med förslag till förbättring.

Slutkommentar

Resultaten som redovisas i denna forskningsrapport är endast en kategorisering och beskrivning av de svar som testpersonerna lämnat. En djupare innehållsanalys som diskuteras tillsammans med annan forskning inom området kommer att publiceras i ett senare skede.

31

Document info
Document views233
Page views233
Page last viewedSun Jan 22 21:10:53 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments