X hits on this document

245 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 53

Regeringens proposition 1999/2000:149. Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården. [www dokument]. URL http://www.riksdagen.se (2006-04-18)

SCB(2006) Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik. Livslängdstabeller 2001-2005. [www dokument]. URL http://www.scb.se/statistik (2006-04-24)

SFS. Svensk författningssamling Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) [www dokument]. URL http://www.lagrummet.se (2006-03-16).

SFS. Svensk författningssamling Socialtjänstlagen (2001:453) [www dokument]. URL http://www.lagrummet.se (2006-03-16).

Sjukgymnastförbundet (2005-12-02). Fallolyckor [www dokument]. URL http://www.sjukgymnastforbundet.se

Socialförvaltningen. Ditt Trygghetslarm. (Informationsblad från Äldrecentrum Fyren). Luleå kommun.

Socialstyrelsen 1996:2. Ädelreformen slutrapport.

Socialstyrelsen (2003). Att arbeta med äldres rehabilitering. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster om sitt arbete med äldre. Stockholm, Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2004). Vård och omsorg om äldre: Lägesrapport 2003. Stockholm, Socialstyrelsen.

SOU.2003Senior 2005 – Äldrepolitik för framtiden, Senior 2005. Skrift nr 91 [www dokument].URL http://www.senior2005.gov.se (2006-03-14)

Steiner A. & Stainer L. (2000) Empowerment and strategic change – an ethical perspective. Strategic Change, 9; 287-296.

Stroetmann V., Hüsing T., Kubitschke L., Stroetmann K A. (2003) The attitudes, expectations and needs of elderly people in relation to e-health applications: results from a European survey. Journal of Telemedicine and Telecare. 8; 2 Supplement 2:82-84

Tamm M,, Lindkvist R och Gard G. Rehabilitering i hemmet. Slutrapport DNR A 119/15, 1997. Luleå tekniska universitet, Luleå

Thie, J. (1998). A pan-European social alarm system. Journal of Telemedicin and Telecare, 4, 60-61.

Tilley S. Pollock L. & Tait L. (1999) Discourses on empowerment. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 6; 53-60

Trygghetslarm.nu. Trygghetstelefon [www dokument]. URL http://www.trygghetslarm.nu (2005-12-05)

34

Document info
Document views245
Page views245
Page last viewedTue Jan 24 15:37:10 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments