X hits on this document

205 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 53

Bilaga 1

Inbjudan att medverka i ett försök med ett mobilt larm inom forskningsprojektet: Mobilt Larm.

Kort presentation av hela projektet:

Luleå tekniska universitet är forskningshuvudman för den forskning som genomförs i projektet.

Äldre människor behöver trygghet och flexibilitet i boendet och vill behålla sin rörlighet och självständighet så länge som möjligt. Livskvalitet är väsentligt i alla åldrar. Inriktningen för detta projekt är att utforma en teknisk lösning för ett mobilt trygghetslarm för äldre, som kan medföra trygghet, ökad självständighet och mobilitet inom ramen för olika typer av boenden för äldre. Projektet inriktar sig därför på att förbättra rehabilitering och vård av äldre genom nya tekniska lösningar. Projektet kommer att pågå till mars 2006. Inom Luleå och Bodens kommuns hemtjänst skall en prototyp av ett mobilt larm utprovas av sammanlagt 9 försökspersoner. Larmet består av en dosa med larm knapp och en sensor/kännare som utlöses vid eventuellt fall. När knappen används så går larmet direkt via trådlös sändning till hemtjänstpersonalens mottagare. Dosan innehåller även en positioneringsfunktion vilken gör att den som larmar går att lokalisera på en kartbild i hemtjänstpersonalens mottagare. Vid utvecklandet och införandet av ny teknik är det viktigt att de som kommer att beröras av och arbeta med tekniken är med och utformar och utvärderar tekniken. Därför undrar vi om du vill medverka i detta projekt.

Så här går det till

  • Enhetschefen vid hemtjänsten i Boden, Maria Runelöv kommer att kontakta er per telefon och ni kommer överens om en för er lämplig tid att delta i en information om försöket. Hon kommer därefter att informera er om hur försöket skall gå till.

  • Försöket innebär att ni under fyra veckor testar larmet under dagtid. Ni gör som vanligt i er vardag och när ni är ute och rör er tar ni det mobila larmet med er och testar det. T.ex. vid promenader ute tillsammans med någon person från hemtjänsten skall ni använda larmet i de fall ni känner er osäker. Använd larmet när ni anser att, om ni varit ensam ute på promenad så skulle ni ha behövt kontakta någon för trygghet eller säkerhets skull.

  • Det är frivilligt att delta i försöket och du kan när som helst avbryta din medverkan.

  • Mobila larmet är under utveckling och får därmed ej användas som ett säkrat larmsystem.

  • Vi kan ej garantera att det mobila larmet fungerar till fullo utan om du hamnar i nöd skall du använda dig av samma stöd och hjälp som du gör i vanliga fall.

  • Efter försöksperioden slut tar doktorand Anita Melander Wikman kontakt med er för att göra en intervju. Använd svarstalongen om du accepterar att medverka i intervjun. Intervjun tar ca 1 timma och handlar om hur försöket upplevts av er.

36

Document info
Document views205
Page views205
Page last viewedWed Jan 18 06:41:08 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments