X hits on this document

136 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 53

All information som kommer fram vid intervjun är helt konfidentiell. Informationen som samlas in kommer att sammanställas så att ingen enskild person skall kunna identifieras. Informationen kommer att användas för att utveckla, utforma och utvärdera teknik som skall förbättra vård och rehabilitering i hemmet. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Var kan jag läsa om projektet?

Projektet finns beskrivet på Centrum för överbryggande tekniks hemsida: www.cdh.ltu.se

Kontaktpersoner:

Gunvor Gard Professor e-post:gunvor.gard@ltu.se

Anita Melander Wikman Doktorand e-post:anita.melander-wikman@ltu.se Tel.0921-75844; Mobil:070-5206620

37

Document info
Document views136
Page views136
Page last viewedFri Oct 28 06:58:20 UTC 2016
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments