X hits on this document

220 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 53

Innehållsförteckning

Förord ......................................................................................................................................... 2 Sammanfattning ......................................................................................................................... 4

 • 1.

  Inledning................................................................................................................................. 4

 • 2.

  Bakgrundsfaktorer.................................................................................................................. 4

  • 2.1

   Fler äldre ger nya utmaningar .......................................................................................... 5

  • 2.2

   Hälsa vård och trygghet.................................................................................................... 6

  • 2.3

   Fysisk aktivitet och äldre.................................................................................................. 6

  • 2.4

   Livskvalitet och äldre....................................................................................................... 7

  • 2.5

   Rehabilitering i hemmet ................................................................................................... 7

  • 2.6

   Informationsteknologi ..................................................................................................... 8

   • 2.6.1

    E-Hälsa ...................................................................................................................... 9

   • 2.6.2

    Informations- och kommunikations teknik (IKT) vid rehabilitering i hemmet – etiska aspekter. ................................................................................................................. 12

  • 2.7

   Utvärdering av teknik ur ett empowerment perspektiv.................................................. 13

3 Del ett - Varför och hur används dagens larm?..................................................................... 14

  • 3.1

   Funktion av dagens trygghetslarm ................................................................................. 14

  • 3.2

   Frågeställningar.............................................................................................................. 15

  • 3.3

   Genomförande................................................................................................................ 15

  • 3.4

   Resultat........................................................................................................................... 15

Diskussion ................................................................................................................................ 18

 • 4.

  Del två – Hur upplever testpersoner användandet av ett mobilt larm? ................................ 20

  • 4.1

   Frågeställningar.............................................................................................................. 20

  • 4.2

   Metod ............................................................................................................................. 20

   • 4.2.1

    Urval och beskrivning av testpersonerna ................................................................ 20

   • 4.2.3

    Intervention/fältprov................................................................................................ 21

   • 4.2.4

    Kvalitativ intervjumetod ......................................................................................... 22

  • 4.5

   Resultat........................................................................................................................... 23

   • 4.5.1

    Rörelsefrihet – vad är det? ...................................................................................... 23

   • 4.5.3

    Trygghet och säkerhet, vad är man rädd för?.......................................................... 24

   • 4.5.4

    Vem skall vara på andra änden av larmet?.............................................................. 24

   • 4.5.5

    Positionering............................................................................................................ 25

   • 4.5.6

    Hur ska ett mobilt larm se ut från ett brukarperspektiv?......................................... 26

   • 4.5.7

    Inställning till ny teknik som redskap och hjälpmedel för äldre ............................. 27

5 Del tre - Brukares uppfattning om användbarheten av det testade mobila larmet. ............... 28

 • 6.

  Larmpersonalens skattning av användbarheten av mottagnings systemet. .......................... 30

 • 7.

  Slutsatser .............................................................................................................................. 31

Slutkommentar ......................................................................................................................... 31 Referenser................................................................................................................................. 32

3

Document info
Document views220
Page views220
Page last viewedSat Jan 21 16:55:31 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments