X hits on this document

206 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 53

i intervjun. Intervjun tar ca 1 timma och handlar om hur försöket upplevts av er. All information som kommer fram vid intervjun är helt konfidentiell. Informationen som samlas in kommer att sammanställas så att ingen enskild person skall kunna identifieras. Informationen kommer att användas för att utveckla, utforma och utvärdera teknik som skall förbättra vård och rehabilitering i hemmet. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Var kan jag läsa om projektet?

Projektet finns beskrivet på Centrum för överbryggande tekniks hemsida: www.cdh.ltu.se

Kontaktpersoner:

Gunvor Gard Professor e-post:gunvor.gard@ltu.se

Anita Melander Wikman Doktorand e-post:anita.melander-wikman@ltu.se Tel.0921-75844; Mobil:070-5206620

40

Document info
Document views206
Page views206
Page last viewedWed Jan 18 09:25:55 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments