X hits on this document

160 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 53

i intervjun. Intervjun tar ca 1 timma och handlar om hur försöket upplevts av er. All information som kommer fram vid intervjun är helt konfidentiell. Informationen som samlas in kommer att sammanställas så att ingen enskild person skall kunna identifieras. Informationen kommer att användas för att utveckla, utforma och utvärdera teknik som skall förbättra vård och rehabilitering i hemmet. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan.

Var kan jag läsa om projektet?

Projektet finns beskrivet på Centrum för överbryggande tekniks hemsida: www.cdh.ltu.se

Kontaktpersoner:

Gunvor Gard Professor e-post:gunvor.gard@ltu.se

Anita Melander Wikman Doktorand e-post:anita.melander-wikman@ltu.se Tel.0921-75844; Mobil:070-5206620

40

Document info
Document views160
Page views160
Page last viewedMon Dec 05 08:51:43 UTC 2016
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments