X hits on this document

225 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 53

Frågor till brukaren i Mobilt larm försöket.

Frågorna besvaras efter försöks- tidens slut. Svara på frågorna genom att ange ett X i det fält som stämmer överens med din uppfattning. Skalan är 5 gradig, 1= delar Inte alls denna uppfattning , 5= delar Helt denna uppfattning.

Funktion Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning?

Inte alls

Helt

Nr

Fråga 1

1

2

3

4

5

1

Larmutrustningen fungerar när det gäller att skicka ett larm.

2

Larmutrustningen fungerar när det gäller

samtalskontakt.

K o m m e n t a r e r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Användarvänlig Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning

Inte alls

Helt

Nr Fråga 2

1

2

3

4

5

1

Jag är nöjd med att använda larmutrustningen.

2

Larmutrustningen är utformad för att fylla mina behov

3

Det är lätt att starta larmet.

4

Det är lätt att trycka på larmknappen.

5

Användarmanualen till utrustningen är enkel att förstå

6

Att ladda batteriet i larmtelefonen är enkelt

7

Det är lätt att tala i larmtelefonen

45

Document info
Document views225
Page views225
Page last viewedSun Jan 22 08:12:03 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments