X hits on this document

93 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 53

1

Användningen av larmutrustningen ökar min upplevda livskvalitet

2

Jag känner mig övervakad när jag använder larmutrustningen

3

Vetskapen om att jag blir positionerad gör att jag känner mig övervakad

4

Vetskapen om att jag blir positionerad gör att jag känner mig trygg eftersom man vet var jag finns.

5

Larmutrustningen gör att min rörelsefrihet har ökat.

Kommentar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nr

Livstillfredsställelse Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning

Fråga 13

1

Användningen av larmutrustningen ökar min livstillfredsställelse

Inte alls

1

2

Kommentar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etiska ställningstaganden Hur överensstämmer följande påståenden med din uppfattning

Nr Fråga 14

1

Det är rätt och riktigt att använda denna typ av larmutrustning

2

Jag är tveksam till ett allmänt användande av denna typ av trygghetslarm.

3

Det är rätt och riktigt att kunna positionera människor som ett hjälpmedel i vården.

Inte alls

1

2

3

3

4

4

Helt

5

Helt

5

50

Document info
Document views93
Page views93
Page last viewedSat Oct 22 04:10:34 UTC 2016
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments