X hits on this document

830 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 224

AppleCare Protection Plan voor iPod

Voorwaarden

Deze Voorwaarden vormen uw servicecontract met Apple Computer International (“Apple”) met betrekking tot het AppleCare Protection Plan (“APP”), AppleCare Protection Plan voor iPod (“APP voor iPod”) of AppleCare Protection Plan voor Apple beeldschermen (“APP voor Apple beeldschermen”), (hier elk afzonderlijk het “Plan” genoemd). Uw Plan, met inachtneming van deze Voorwaarden, (i) biedt dekking voor gebreken aan een product of producten van het merk Apple die vermeld staan op uw Certificaat of het Dekkingsbewijs van het Plan (“Bevestiging van het Plan”) en de accessoires die in de originele verpakking zijn meegeleverd (“Gedekte Apparatuur”), en (ii) biedt toegang tot ondersteuning via de telefoon en tot hulpinformatie op het internet voor de Gedekte Apparatuur. Om de Bevestiging van het Plan te verkrijgen, dient u het unieke overeenkomst- of registratienummer van uw Plan zoals beschreven in de instructies die u in de verpakking van het Plan aantreft (“Overeenkomstnummer met betrekking tot het Plan”) aan Apple door te geven. Klanten die kiezen voor de optie voor automatische aanmelding, indien beschikbaar, ontvangen automatisch een Bevestiging van het Plan. De looptijd van het Plan (“Looptijd”) is de periode die eindigt op de datum die wordt vermeld op uw Bevestiging van het Plan. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele aankoopbewijs van het Plan.

1.

Dekking voor reparaties

a.

Omvang van de dekking. De dekking voor materiaal- en fabricagefouten vangt aan op de datum dat Apple’s standaardapparatuurgarantie met betrekking tot uw Gedekte Apparatuur afloopt en eindigt aan het einde van de Looptijd (“Dekkingsperiode”). Apple zal zowel de onderdelen leveren als de werkzaamheden verrichten, maar kan van u verlangen dat u bepaalde eenvoudig te installeren onderdelen zelf vervangt, zoals hieronder beschreven. Het is Apple toegestaan om vervangende producten of onderdelen die uit nieuwe, gereviseerde of gebruikte onderdelen zijn vervaardigd te leveren. Het vervangende product of de onderdelen zullen in functioneel opzicht gelijkwaardig zijn aan het vervangen product of de onderdelen en zullen onder de resterende dekking van het Plan vallen.

Nederlands

107

Document info
Document views830
Page views830
Page last viewedWed Jan 18 11:16:44 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments