X hits on this document

815 views

0 shares

0 downloads

0 comments

108 / 224

108

De producten of onderdelen die zijn vervangen worden eigendom van Apple. Apple raadt u ten stelligste aan om een reservekopie te maken van de gegevens en de software die op de Gedekte Apparatuur opgeslagen of vastgelegd zijn voordat u de Gedekte Apparatuur beschikbaar stelt voor reparatie- of vervangingsservice. De omvang van de verstrekte ondersteuning varieert naar gelang het Plan dat door u werd aangekocht, en wel als volgt.

  • (i)

   Onder het APP dekt Apple de Gedekte Apparatuur en één beeldscherm van het merk Apple als deze op hetzelfde moment zijn aangeschaft en aangemeld samen met een gedekte Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro, PowerBook, of Power Mac. Een muis en toetsenbord van het merk Apple zijn ook onder het APP gedekt als zij bij de Gedekte Apparatuur zijn gesloten (of gekocht samen met een Mac mini). Een AirPort Extreme-kaart, een AirPort Express of AirPort Extreme-basisstation, een DVI-naar-ADC- beeldschermadapter van het merk Apple en Apple RAM-modules worden ook gedekt onder het APP als u de eigenaar daarvan bent en u deze gebruikt met de Gedekte Apparatuur. Als er gedurende de Dekkingsperiode sprake is van een materiaal- of fabricagefout in de Gedekte Apparatuur of aan de andere hierboven omschreven gedekte artikelen, zal Apple naar haar keuze en voorzover onder toepasselijk dwingend recht toegestaan het defecte artikel repareren of vervangen.

  • (ii)

   Onder het APP voor iPod zal Apple naar haar keuze en voorzover onder toepasselijk dwingend recht toegestaan de defecte Gedekte Apparatuur repareren of vervangen indien (i) er gedurende de Dekkingsperiode sprake is van een materiaal- of fabricagefout in de Gedekte Apparatuur of indien (ii) gedurende de Looptijd de capaciteit van de gedekte iPod-batterij met vijftig (50%) procent of meer is afgenomen ten opzichte van de door de fabrikant opgegeven waarde, nadat zij volledig is opgeladen en de gedekte iPod muziek afspeelt waarbij alle instellingen zijn teruggezet.

  • (iii)

   Onder het APP voor Apple beeldschermen zal Apple naar haar keuze en voorzover onder toepasselijk dwingend recht toegestaan de defecte Gedekte Apparatuur repareren of vervangen, indien er gedurende de Dekkingsperiode sprake is van een materiaal- of fabricagefout in de Gedekte Apparatuur.

 • b.

  Beperkingen. Het Plan biedt geen dekking voor:

  • (i)

   installatie, verwijdering of weghalen van de Gedekte Apparatuur of installatie, verwijdering, herstel of onderhoud van niet-Gedekte Apparatuur (daaronder begrepen

Nederlands

Document info
Document views815
Page views815
Page last viewedTue Jan 17 21:36:41 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments