X hits on this document

844 views

0 shares

0 downloads

0 comments

109 / 224

accessoires, toebehoren of andere apparaten zoals externe modems) of een elektrische dienst buiten de Gedekte Apparatuur;

 • (ii)

  schade aan de Gedekte Apparatuur ten gevolge van een ongeluk, onoordeelkundig gebruik, onachtzaamheid of onjuist gebruik (inclusief onjuiste installatie, reparatie of onderhoudswerkzaamheden die niet door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder zijn uitgevoerd), ongeoorloofde aanpassingen, ongeschikte omgevingsfactoren (inclusief onjuiste temperatuur en vochtigheidsgraad), ongebruikelijke fysieke of elektrische belasting of storing, stroomstoring of spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand, natuurrampen of andere externe oorzaken;

 • (iii)

  Gedekte Apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd;

 • (iv)

  problemen die worden veroorzaakt door een apparaat dat geen deel uitmaakt van de Gedekte Apparatuur, met inbegrip van apparatuur van een ander merk dan Apple, al dan niet gekocht op hetzelfde moment als de Gedekte Apparatuur;

 • (v)

  service die nodig is om te voldoen aan voorschriften van overheidsinstanties die van kracht worden na de datum van dit Plan;

 • (vi)

  het verschaffen van vervangende apparatuur gedurende de periode dat de Gedekte Apparatuur wordt gerepareerd;

 • (vii)

  Gedekte Apparatuur die verloren of gestolen is. Dit Plan voorziet slechts in dekking van Gedekte Apparatuur die in haar geheel aan Apple is geretourneerd;

 • (viii)

  cosmetische schade aan de Gedekte Apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op de poorten die niet anderszins van invloed is op de functionaliteit van de Gedekte Apparatuur of het gebruik daarvan wezenlijk schaadt;

 • (ix)

  verbruiksartikelen, zoals batterijen, uitgezonderd met betrekking tot batterijdekking onder het APP voor iPod of tenzij er een storing is geweest die te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout;

 • (x)

  preventief onderhoud van de Gedekte Apparatuur; of

 • (xi)

  schade aan of verlies van software of gegevens die op de Gedekte Apparatuur opgeslagen of vastgelegd zijn. Wanneer Apple reparatieservice verleent dan wel

Nederlands

109

Document info
Document views844
Page views844
Page last viewedThu Jan 19 00:39:35 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments