X hits on this document

812 views

0 shares

0 downloads

0 comments

112 / 224

112

zenden tezamen met de instructies voor de installatie en voorschriften voor de verwijdering van het vervangen onderdeel.

(C) Apple is niet verantwoordelijk voor arbeidskosten die u maakt in verband met de doe-het-zelf-onderdelenservice. Indien u verdere assistentie nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple via de telefoonnummers genoemd in het gedeelte “Kortoverzicht”.

Apple behoudt zich het recht voor om de methode door middel waarvan u reparatie- of vervangingsservice wordt geboden en uw recht op een bepaalde servicemethode voor de Gedekte Apparatuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot service op de locatie van de klant, op elk gewenst moment te wijzigen. De service beperkt zich tot de beschikbare opties in het land waar de service wordt verzocht. Serviceopties, beschikbaarheid van onderdelen en responsetijden kunnen per land verschillen. Behoudens toepasselijk dwingend recht kunt u, als de service aan de Gedekte Apparatuur niet kan plaatsvinden in het land waarin de Gedekte Apparatuur zich bevindt, mogelijk verantwoordelijk zijn voor de kosten van verzending en behandeling. Indien u garantieservice vraagt in een land waar het product niet is gekocht, draagt u zorg voor alle toepasselijke exportwetten en regels en bent u verantwoordelijke voor alle accijnzen, BTW en overige belastingen en toeslagen. In geval van internationale service kan Apple de reparaties uitvoeren met vergelijkbare onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.

d.

Het verkrijgen van reparatie- of vervangingsservice. Om aanspraak te maken op service in het kader van dit Plan, dient u naar de Apple website te gaan of het telefoonnummer te bellen dat wordt vermeld in het gedeelte “Kort overzicht”. De telefoonnummers kunnen per locatie verschillen. Indien u de website bezoekt, volgt u de door Apple gegeven aanwijzingen voor een reparatieserviceverzoek. Indien u het telefoonnummer belt, wordt u verbonden met een medewerker van de technische ondersteuningsafdeling van Apple, die u naar uw Overeenkomstnummer met betrekking tot het Plan zal vragen, u zal adviseren en vaststelt welke service uw Gedekte Apparatuur behoeft. Alle service is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Apple. De locatie van de service kan per locatie verschillen. Bewaar de documenten die betrekking hebben op uw Bevestiging van het Plan alsmede uw oorspronkelijke aankoopfactuur inzake de Gedekte Apparatuur en het Plan. Een bewijs van aankoop kan nodig zijn indien het onduidelijk is of uw product onder de dekking van het

Nederlands

Document info
Document views812
Page views812
Page last viewedTue Jan 17 18:11:08 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments