X hits on this document

985 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 224

2.

Plan valt.

Telefonische ondersteuning en ondersteuning op het internet. Uw recht op technische ondersteuning gaat in op de vervaldatum van uw recht op gratis technische ondersteuning ten aanzien van de Gedekte Apparatuur of op de dag dat uw Looptijd aanvangt (afhankelijk van welke van de twee later plaatsvindt) en eindigt aan het einde van de Looptijd (“Technische Looptijd”). Gedurende de Technische Looptijd zal Apple u technische ondersteuning via de telefoon bieden en hulpinformatie op het internet voor de Gedekte Apparatuur. De technische ondersteuning omvat hulp bij het installeren, starten en configureren van apparatuur en software, het oplossen van problemen en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden (met uitzondering van het herstel van gegevens), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden, de uitleg van systeemfoutmeldingen en vaststelling of reparatie van de apparatuur noodzakelijk is. De omvang van de aan u verleende technische ondersteuning kan, afhankelijk van het door u aangekochte Plan, als volgt verschillen:

(i)

Onder het APP verleent Apple technische ondersteuning voor de Gedekte Apparatuur, de besturingssysteemsoftware van Apple (“Mac OS”) en applicaties voor consumenten van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte Apparatuur (“Consumentensoftware”). Apple verleent ondersteuning voor de dan geldende versie van het Mac OS en de Consumentensoftware, en de eerdere Major Release, maar behoudt zich het recht voor om de door haar verleende ondersteuning voor eerdere versies op elk moment te wijzigen. In dit artikel wordt met “Major Release” bedoeld de commerciële release door Apple van een belangrijke softwareversie met versienummers als “1.0” of “2.0” en welke niet een bèta- of prereleasevorm heeft.

(ii)

Onder het APP voor iPod verleent Apple technische ondersteuning voor de Gedekte Apparatuur, softwareapplicaties die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte Apparatuur (“iPod-software”) en connectiviteitsproblemen tussen de Gedekte Apparatuur en een ondersteunde computer, waarmee wordt bedoeld een computer die voldoet aan de connectiviteitsspecificaties van de Gedekte Apparatuur en een besturingssysteem uitvoert dat wordt ondersteund door de Gedekte Apparatuur. Apple verleent ondersteuning voor de dan geldende versie van de iPod-software en het

Nederlands

113

Technische ondersteuning

a.

Document info
Document views985
Page views985
Page last viewedTue Jan 24 16:11:18 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments