X hits on this document

787 views

0 shares

0 downloads

0 comments

115 / 224

3.

  • (vii)

   Apple software anders dan het Mac OS, iPod-software of Consumentensoftware zoals die wordt gedekt onder het toepasselijke Plan;

  • (viii)

   Mac OS-software voor servers;

  • (ix)

   Mac OS-software of andere software van het merk Apple aangeduid als “bèta”, “prerelease,” of “preview” of op dezelfde manier aangeduide software;

  • (x)

   webbrowsers van derden, e-mailtoepassingen en software van internetaanbieders of Mac OS-configuraties die nodig zijn voor het gebruik daarvan, of

  • (xi)

   schade aan of verlies van software of gegevens die staan op de Gedekte Apparatuur of daarop zijn vastgelegd.

 • c.

  Het verkrijgen van technische ondersteuning. Om technische ondersteuning per telefoon te krijgen, dient u het nummer te bellen dat wordt vermeld in het gedeelte “Kort overzicht”. De medewerker van de ondersteuningsdienst van Apple verleent u dan technische ondersteuning. De tijden waarop Apple voor technische ondersteuning telefonisch bereikbaar is, worden vermeld in het gedeelte “Kort overzicht”. Apple behoudt zich het recht voor deze tijden en telefoonnummers op elk gewenst moment te wijzigen. U kunt tevens toegang krijgen tot hulpinformatie op internet via het internetadres van Apple dat wordt vermeld in het gedeelte “Kort overzicht”.

Uw verplichtingen Om in aanmerking te komen voor de service op grond van het Plan, verbindt u zich tot nakoming van het volgende:

a.

het verstrekken van uw Overeenkomstnummer met betrekking tot het Plan en het serienummer van de Gedekte Apparatuur;

b.

het geven van informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte Apparatuur;

c.

het opvolgen van door Apple verstrekte instructies, met inbegrip van maar niet beperkt tot het zich onthouden van het toezenden aan Apple van producten en accessoires die niet onder de reparatie- of vervangingservice vallen en het overeenkomstig de verzendinstructies inpakken van de Gedekte Apparatuur; alsmede

d.

het upgraden van software naar recente releases alvorens op de service een beroep te doen.

Nederlands

115

Document info
Document views787
Page views787
Page last viewedMon Jan 16 18:42:54 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments