X hits on this document

892 views

0 shares

0 downloads

0 comments

117 / 224

5.

Beëindiging U hebt het recht dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen. Indien u besluit dit Plan te beëindigen, belt u Apple op het in het gedeelte “Kort overzicht” vermelde telefoonnummer of zendt u een schriftelijke kennisgeving per fax met uw Overeenkomstnummer met betrekking tot het Plan aan Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353-(0)21-428-3917). Uw kennisgeving dient vergezeld te gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Behoudens andersluidende plaatselijke wet- en regelgeving geldt het volgende: indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of de ontvangst van deze Voorwaarden (afhankelijk van welke van de twee later plaatsvindt) het Plan beëindigt, wordt de volledige aankoopprijs van het Plan, verminderd met het bedrag in verband met de service die reeds ingevolge het Plan is uitgevoerd, aan u gerestitueerd. Deze opzeggingsvergoeding is niet van toepassing wanneer de beëindiging geschiedt op basis van een wettelijk recht van de consument tot herroeping of retournering (bijvoorbeeld gedurende een wettelijke afkoelingsperiode). Indien u het Plan beëindigt nadat dertig (30) dagen na de ontvangst van dit Plan zijn verstreken, wordt de oorspronkelijke aankoopprijs aan u gerestitueerd naar evenredigheid van de niet-verstreken Looptijd, verminderd met (a) de van toepassing zijnde opzeggingsvergoeding die vermeld wordt in artikel 8 of tien procent (10%) van het pro-ratabedrag (afhankelijk van welke van deze twee bedragen lager is) en (b) het bedrag in verband met de ingevolge het Plan uitgevoerde service. Behoudens andersluidende plaatselijke wet- en regelgeving heeft Apple het recht dit Plan dertig (30) dagen na een daartoe strekkende voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien serviceonderdelen voor de Gedekte Apparatuur niet meer beschikbaar zijn. Indien Apple dit Plan beëindigt, wordt de aankoopprijs aan u gerestitueerd naar evenredigheid van de niet-verstreken Looptijd van het Plan.

6.

Overdracht van het Plan U mag dit Plan overdragen aan een nieuwe eigenaar van de Gedekte Apparatuur door het zenden van een kennisgeving van overdracht per fax aan Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353-(0)21-428-3917). U dient hierbij de volgende gegevens aan Apple te verstrekken: het Overeenkomstnummer met betrekking tot het Plan, de serienummers van de overgedragen Gedekte Apparatuur, een aankoopbewijs van het Plan, alsmede de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar.

Nederlands

117

Document info
Document views892
Page views892
Page last viewedFri Jan 20 20:19:59 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments