X hits on this document

878 views

0 shares

0 downloads

0 comments

118 / 224

Algemene voorwaarden

a.

Apple is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden uit te besteden of toe te wijzen aan derden maar zal daardoor niet zijn ontheven van haar verplichtingen jegens u.

b.

Apple draagt geen verantwoordelijkheid voor tekortkomingen of vertragingen in de nakoming van het Plan indien Apple een beroep op overmacht kan doen.

c.

U bent niet verplicht om preventief onderhoud uit te voeren aan de Gedekte Apparatuur ter verkrijging van service op grond van het Plan.

d.

Dit Plan wordt aangeboden en is slechts geldig in Oostenrijk, België, Denemarken(met uitzondering van Groenland en de Faröer Eilanden), Duitsland, Finland (met uitzondering van Åland), Frankrijk (met uitzondering van Corsica, overzeese departementen en gebiedsdelen), Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Spanje (daaronder begrepen de Balearen maar met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen (met uitzondering van Svalbard) en het Verenigd Koninkrijk. Dit Plan wordt niet aangeboden aan minderjarige personen. Dit Plan is niet beschikbaar daar waar het bij de wet verboden is.

e.

Tijdens de uitvoering van haar verplichtingen kan Apple, ter harer keuze en uitsluitend met het doel om toezicht te houden op de kwaliteit van de respons van Apple, telefoongesprekken tussen u en Apple geheel of gedeeltelijk opnemen.

f.

U gaat ermee akkoord en begrijpt dat het noodzakelijk is voor Apple om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de verplichtingen van service en ondersteuning krachtens dit plan uit te voeren. Dit kan betekenen dat uw gegevens worden gezonden naar gelieerde bedrijven of serviceaanbieders in landen waar wetten ter bescherming van gegevens minder uitgebreid kunnen zijn dan in het land waar u woonachtig bent, daaronder begrepen maar niet beperkt tot Australië, Canada, landen behorende tot de Europese Unie, India, Japan, de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten.

g.

Apple zal uw gegevens beschermen in overeenstemming met de Apple Customer Privacy Policy, te vinden op www.apple.com/legal/privacy. Indien u toegang wenst te verkrijgen tot de gegevens van u die Apple heeft geregistreerd of indien u wijzigingen wilt aanbrengen, klik dan op www.apple.com/contact/myinfo om uw persoonlijke contactgegevens bij te

7.

118

Nederlands

Document info
Document views878
Page views878
Page last viewedFri Jan 20 08:17:12 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments