X hits on this document

972 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 224

werken, of neem contact op met Apple’s gegevensbeheerder voor Europa op privacyeurope@ apple.com.

 • h.

  De Voorwaarden van dit Plan prevaleren boven daarmee strijdige, aanvullende of andersluidende bepalingen van aankooporders of overige bescheiden en de onderhavige Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Apple met betrekking tot het Plan.

 • i.

  Apple is niet verplicht dit Plan te verlengen. Indien Apple besluit het Plan te verlengen, stelt zij de prijs en de voorwaarden vast.

 • j.

  Dit Plan voorziet niet in enigerlei vorm van informele geschillenbeslechting.

 • k.

  De financiële verplichtingen van dit Plan worden ondersteund door Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Mocht Apple Computer International niet aan deze verplichtingen voldoen, zal Apple Computer Limited, een vennootschap naar Iers recht, die verplichtingen op zich nemen.

 • l.

  Dit Plan wordt beheerst door het recht van het land waar het Plan is aangeschaft en waar u zich hebt aangemeld. Onder deze rechtskeuze vallen niet de bepalingen van conflictenrecht van dat land noch die van de het VN-koopverdrag.

 • m.

  In het geval dat een artikel of gedeelte van een artikel van deze Voorwaarden geacht wordt ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar te zijn, zal dat artikel of gedeelte van een artikel uit de Voorwaarden worden geschrapt en zullen de overige Voorwaarden volledig van kracht blijven.

  • 8.

   Bijzonderheden per land

De volgende bijzonderheden per land zullen gelden ingeval van inconsistentie met andere bepalingen van dit Plan:

BELGIË: Artikel 5 - Indien u na meer dan 30 dagen na de ontvangst van dit Plan opzegt, ontvangt u een evenredige restitutie van de oorspronkelijke aankoopprijs van het Plan, verminderd met een opzeggingsvergoeding van EUR 25,00 of 10 procent van het pro-ratabedrag, afhankelijk welke van de twee het laagste is.

Nederlands

119

Document info
Document views972
Page views972
Page last viewedMon Jan 23 23:42:10 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments