X hits on this document

779 views

0 shares

0 downloads

0 comments

151 / 224

AppleCare Protection Plan för iPod

Villkor

Din AppleCare Protection Plan (”Planen”), AppleCare Protection Plan för iPod (“Planen för iPod”) eller AppleCare Protection Plan för Apple Bildskärm (“Planen för Apple Bildskärm”), (var och en benämnd “Planen”) regleras av följande Allmänna Villkor och utgör ditt serviceavtal med Apple Computer International (”Apple”).I enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor, (i) omfattar Planen felaktigheter på Apple-märkta produkter som anges i din Plans Registreringsbevis eller Serviceavtalsbekräftelse (“Bekräftelse”) och de tillbehör som medföljer i produktens originalförpackning (“Skyddade Utrustningen”), och (ii) Planen ger dig tillgång till assistans på telefon samt webbaserad assistans för den Skyddade Utrustningen. För att få Bekräftelse måste du registrera din Plans unika avtals- eller registreringsnummer (“Avtalsnummer”) som beskrivits i instruktionerna som medföljer i Planens förpackning. Kunder som väljer automatisk registrering där sådan registrering är tillgänglig, kommer att få Bekräftelsen automatiskt. Planen gäller under den period som anges i din Bekräftelse (“Serviceperioden”). Planens pris anges på Planens originalkvitto.

1.

Reparationsskydd

a.

Skyddets omfattning. Ditt skydd för felaktigheter börjar gälla den dag då den Skyddade Utrustningens Apple-hårdvarugaranti går ut och slutar att gälla vid slutet av Serviceperioden (“Reparationsserviceperiod”). Apple kommer att tillhandahålla både material och arbete men kan begära att du själv byter ut material som är enkelt att installera enligt vad som anges nedan. Apple får tillhandahålla utbytesvara eller utbydesdelar som är tillverkad av nya, renoverade eller användbara begagnade delar. Den nya utrustningen skall vara funktionellt likvärdig den utrustning som bytts ut och den kommer att ta över Planens kvarstående skydd. Apple tar över äganderätten till utbytta delar och varor. Apple rekommenderar starkt att du gör en säkerhetskopia av den data och programvara som tillhör eller som lagrats i den Skyddade Utrustningen, innan den Skyddade Utrustningen lämnas in för reparations- eller utbytesservice. Omfattningen av den service som du tillhandahålls kommer att variera enligt den Plan som du köpt, i enlighet med det följande.

Svenska

151

Document info
Document views779
Page views779
Page last viewedMon Jan 16 11:44:03 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments