X hits on this document

863 views

0 shares

0 downloads

0 comments

152 / 224

152

 • (i)

  Enligt Planen, skyddar Apple den Skyddade Utrustningen och en Apple-märkt bildskärm, om bildskärmen köpts vid samma tillfälle som och registrerats för Planen tillsammans med en Mac mini-, Mac Pro, MacBook Pro-, PowerBook-, eller Power Mac-dator som också omfattas av Planen. En Apple-märkt mus och ett Apple-märkt tangentbord omfattas också av Planen, om de ingår i den Skyddade Utrustningen (eller köpts tillsammans med en Mac mini). Ett AirPort Extreme-kort, en AirPort Express och en AirPort Extreme-basstation, en Apple-märkt DVI-till- ADC-bildskärmsadapter och Apple RAM-moduler omfattas också av Planen, om de ägs av dig och används med den Skyddade Utrustningen. Om det under Reparationsserviceperioden förekommer en felaktighet i material eller arbete i den Skyddade Utrustningen eller de andra skyddade föremålen beskrivna ovan, kommer Apple att reparera eller byta ut skadat föremål. I den omfattning lokal lagstiftning tillåter bestämmer Apple själv om det skall reparera eller byta ut skadat föremål.

 • (ii)

  Enligt Planen för iPod, kommer Apple i den omfattning lokal lagstiftning tillåter bestämma själv om det skall reparera eller byta ut skadad Skyddad Utrustning om (i) det under Reparationsserviceperioden förekommer en felaktighet i material eller arbete i den Skyddade Utrustningen eller, (ii) det under Serviceperioden, iPod-batteriets kapacitet att hålla elektriska laddningar har försämrats med femtio procent (50%) eller mer jämfört med den ursprungliga specifikationen, efter fullständig uppladdning och vid musikuppspelning med alla inställningar återställda. I den omfattning lokal lagstiftning tillåter bestämmer Apple själv om det skall reparera eller byta ut den Skyddade Utrustningen.

 • (iii)

  Enligt Planen för Bildskärm, kommer Apple reparera eller byta ut skadad Skyddad Utrustning om det under Reparationsserviceperioden förekommer en felaktighet i material eller arbete i den Skyddade Utrustningen. I den omfattning lokal lagstiftning tillåter bestämmer Apple själv om det skall reparera eller byta ut den Skyddade Utrustningen.

  • b.

   Begränsningar. Planen täcker inte:

 • (i)

  Installation, bortförande eller skrotning av den Skyddade Utrustningen, och heller inte installation, bortförande, reparation eller underhåll av icke-skyddad Utrustning (inklusive tillbehör, tillägg eller andra enheter såsom externa modem) och inte heller elektrisk service utanför den Skyddade Utrustningen.

 • (ii)

  Skada på den Skyddade Utrustningen till följd av olyckshändelse, vanskötsel, försummelse, felanvändning (inklusive felaktig installation, reparation eller underhåll som utförts av någon

Svenska

Document info
Document views863
Page views863
Page last viewedThu Jan 19 17:39:42 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments