X hits on this document

988 views

0 shares

0 downloads

0 comments

153 / 224

annan än Apple eller ett auktoriserat Apple-serviceställe), otillåten ändring, olämplig miljö (inklusive avsaknad av lämplig temperatur eller luftfuktighet), ovanlig mekanisk eller elektrisk störning, strömavbrott eller ojämn strömtillförsel, blixtar, statisk elektricitet, eldsvåda eller andra yttre omständigheter;

 • (iii)

  Skyddad Utrustning där serienumret har förändrats, utplånats eller tagits bort;

 • (iv)

  Problem som orsakas av en enhet som inte utgörs av den Skyddade Utrustningen, inklusive utrustning som inte är Apple-märkt, även om den köpts vid samma tillfälle som den Skyddade Utrustningen;

 • (v)

  Service som krävs för att uppfylla myndighetsföreskrifter som börjat gälla efter Planens datum;

 • (vi)

  Tillhandahållande av ersättningsutrustning under den tid då den Skyddade Utrustningen repareras;

 • (vii)

  Borttappad eller stulen Skyddad Utrustning. Planen omfattar endast Skyddad Utrustning som återförs till Apple i fullständigt skick;

 • (viii)

  Skada som gäller den Skyddade Utrustningens utseende, inklusive men inte begränsat till repor, märken och trasig plast runt utgångar, som inte i övrigt påverkar utrustningens funktion eller påtagligt försämrar användandet;

 • (ix)

  Förbrukningsbara delar, såsom batterier, förutom vad gäller skydd för batteri enligt Planen för iPod eller om bristen berott på ett fel i material eller arbete;

 • (x)

  Förebyggande underhåll på den Skyddade Utrustningen; eller

 • (xi)

  skada på eller förlust av programvara eller data som tillhör eller lagrats i den Skyddade Utrustningen. Vid utförandet av reparation eller utbyte kommer Apple att i skälig grad anstränga sig för att återinstallera den Skyddade Utrustningens ursprungliga programvarukonfiguration och sedermera gjorda uppdateringar. Apple kommer emellertid inte att tillhandahålla återställande eller överförande av programvara eller data som lagrats i den reparerade delen som inte var inkluderat i det ursprungliga utförandet av den Skyddade Utrustningen.

Svenska

153

Document info
Document views988
Page views988
Page last viewedTue Jan 24 19:56:05 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments