X hits on this document

823 views

0 shares

0 downloads

0 comments

155 / 224

 • (iv)

  Tjänsten Gör-det-själv-delar finns tillgänglig för många Skyddade Utrustningar. Med den kan du själv utföra service på din produkt. Om tjänsten finns tillgänglig under aktuella omständigheter gäller följande.

  • (A)

   Tjänsten Gör-det-själv-delar där Apple kräver att du återsänder den utbytta delen. Apple kan komma att kräva kredit-/kontokortsauktorisering som säkerhet för återförsäljningspriset för utbytesdelen. Om du inte lämnar någon kredit- /kontokortsauktorisering kan du kanske inte ta del av tjänsten Gör-det-själv-delar, och Apple kommer då att erbjuda alternativ till tjänsten. Apple kommer att leverera en utbytesdel till dig tillsammans med instruktioner för installation och eventuella krav på retur av den utbytta delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att avbryta kredit-/kontokortsbetalningen och du kommer inte att behöva betala för utbytesdelen. Om du inte skickar tillbaka den utbytta delen i enlighet med instruktionerna kommer Apple att dra aktuell summa från ditt kredit-/kontokort.

  • (B)

   Tjänsten Gör-det-själv-delar där Apple inte kräver retur av den utbytta delen. Apple kommer att kostnadsfritt skicka en utbytesdel tillsammans med instruktioner för installation och eventuella krav för hur den utbytta delen ska kasseras.

  • (C)

   Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som de åsamkas relaterade till tjänsten Gör-det-själv-delar. Skulle du behöva ytterligare assistans kontaktar du Apple på de telefonnummer som finns angivna i AppleCares Snabbreferensguide(“ Guide”). Guiden medföljer i din Plans förpackning.

Apple förbehåller sig rätten att ändra det sätt på vilket Apple tillhandahåller reparations- eller utbytesservice och villkoren för om den Skyddade Utrustningen berättigar till service på ett visst sätt, inklusive men inte begränsat till service på platsen. Tjänsten kommer att begränsas till de alternativ som är tillgängliga i det land där tjänsten begärs. Servicealternativen, tillgänglighet av material och svarstid kan variera från land till land. Under förutsättning att lokal lagstiftning tillåter kan du bli ansvarig för transport- och hanteringskostnader om den Skyddade Utrustningen inte kan få service i det land där den Skyddade Utrustningen är. Om du begär service i ett land som inte är det land där produkten inhandlades skall du följa alla tillämpliga exportlagar och föreskrifter och ansvara för alla tullavgifter, mervärdesskatter och andra hänförliga skatter och avgifter. För internationell service kan Apple reparera och byta ut defekta delar och produkter med jämförliga produkter och delar som följer lokala standarder.

Svenska

155

Document info
Document views823
Page views823
Page last viewedWed Jan 18 08:16:47 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments