X hits on this document

964 views

0 shares

0 downloads

0 comments

156 / 224

156

d.

Erhållande av reparations- eller utbytesservice: Du får service i enlighet med denna Plan genom att gå in på Internet-hemsidan eller ringa det telefonnummer som anges i Guiden. Telefonnumren kan variera beroende på var du befinner dig. När du går in på hemsidan skall du följa Apples instruktioner för begäran om reparationstjänst. Om du ringer telefonnumret kommer du att kopplas till en Apple servicerepresentant som kommer att be dig om ditt Avtalsnummer, ge dig råd och avgöra vilken sevice som din Skyddade Utrustning behöver. All service är underkastad Apples godkännande i förväg. Platsen för service kan variera beroende på var du befinner dig. Behåll dina Bekräftelsehandlingar och dina ursprungliga kvitton för inköpet av den Skyddade Utrustningen och din Plan. Apple kan komma att kräva att du visar upp inköpsbevis om det uppstår tvivel om huruvida din produkt omfattas av Planen.

 • 2.

  Teknisk assistans

  • a.

   Telefon- och internetassistans. Din rätt till teknisk assistans börjar från den senare tidpunkten av då din Skyddade Utrustnings kostnadsfria tekniska assistans löper ut eller din Serviceperiod börjar, och slutar att gälla vid slutet av Serviceperioden (“Teknisk Serviceperiod”). Under den Tekniska Serviceperioden kommer Apple att tillhandahålla dig teknisk assistans per telefon och webbaserad assistans. Teknisk assistans kan inkludera assistans med att installera, starta, konfigurera, felsöka och återställa (dock inte att återställa data), inklusive att lagra, hämta och hantera filer, tolka meddelanden om systemfel och avgöra när reparation av maskinvara krävs. Omfattningen av den tekniska assistansen som du tillhandahålls kommer att variera enligt den Plan som du köpt, i enlighet med det nedan angivna.

   • (i)

    UEnligt Planen tillhandahåller Apple teknisk assistans för den Skyddade Utrustningen, för Apples operativsystemprogram (“Mac OS”), och Apple-märkta program för konsumentbruk som preinstallerats med den Skyddade Utrustningen (“Konsumentprogram”). Apple kommer att tillhandahålla service för den då gällande versionen av Mac OS och Konsumentprogram, och den närmast föregående s.k. Major Release, men förbehåller sig rätten att när som helst ändra den service som tillhandahålls till någon av de föregående versionerna. Under denna punkt avses “Major Release” en väsentlig version av programvara som getts ut av Apple i kommersiellt syfte i ett releasenummerformat såsom “1.0” eller “2.0” och som inte är i beta eller s.k. pre- release format.

Svenska

Document info
Document views964
Page views964
Page last viewedMon Jan 23 15:03:24 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments