X hits on this document

806 views

0 shares

0 downloads

0 comments

158 / 224

158

3.

4.

inte har att göra med förbindelseföremål med den Skyddade Utrustningen;

 • (vii)

  Andra Apple-program än Mac OS, iPod programvara eller Konsumentprogram som omfattas av den tillämpliga Planen;

 • (viii)

  Mac OS-program för servrar;

 • (ix)

  Mac OS-program eller andra Apple-märkta program betecknade som ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande;

 • (x)

  Webbläsare och e-postprogram från andra företag än Apple, program från Internetleverantörer och de Mac OS-konfigurationer som krävs för att använda sådana program, eller

 • (xi)

  Skada på eller förlust av programvara eller data som tillhör eller som lagrats i den Skyddade Utrustningen.

 • c.

  Erhållande av teknisk assistans. Du kan få teknisk assistans genom att ringa det telefonnummer som anges i Guiden. Apples servicerepresentant hjälper dig genom att tillhandahålla teknisk assistans. Apples öppettider anges i Guiden. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina öppettider och telefonnummer för teknisk assistans. Du kan också få tillgång till Internetbaserad assistans på Apples Internetadress som anges i Guiden.

Dina skyldigheter För att erhålla service enligt Planen samtycker du till att göra följande:

 • a.

  Ange ditt Avtalsnummer och den Skyddade Utrustningens serienummer;

 • b.

  Ange information angående symptom på och orsaker till problemen med den Skyddade Utrustningen;

 • c.

  Följa Apples instruktioner, inklusive men inte begränsat till att inte skicka produkter och tillbehör som inte skall repareras eller bytas ut till Apple samt att förpacka Skyddad Utrustning in enlighet med Apples instruktioner; och

 • d.

  Uppgradera programvara till den senaste versionen innan service begärs.

Ansvarsbegränsning FÖR KONSUMENTER I JURISDIKTIONER SOM OMFATTAS AV KONSUMENTRÄTTSLIGA LAGAR ELLER FÖRORDNINGAR GÄLLER DE FÖRMÅNER SOM DEN HÄR PLANEN GER UTÖVER DE RÄTTIGHETER

Svenska

Document info
Document views806
Page views806
Page last viewedTue Jan 17 15:49:53 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments