X hits on this document

883 views

0 shares

0 downloads

0 comments

159 / 224

5.

SOM DE KONSUMENTRÄTTSLIGA LAGARNA OCH FÖRORDNINGARNA GER. INGET I DENNA PLAN SKALL BEGRÄNSA DE KONSUMENTRÄTTIGHETER SOM FINNS ENLIGT GÄLLANDE LAGAR, INKLUSIVE RÄTTIGHETEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND I FALL APPLE HELT ELLER DELVIS INTE FULLGÖR SINA AVTALSRÄTTSLIGA SKYLDIGHETER ELLER INTE FULLGÖR SINA SKYLDIGHETER PÅ ETT GODTAGBART SÄTT.

VARKEN APPLE ELLER DESS ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER KOMMER UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON SENARE ÄGARE FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KOSTNADER FÖR ATT ÅTERSTÄLLA, OMPROGRAMMERA ELLER ÅTERSKAPA PROGRAM ELLER DATA, OCH INTE HELLER FÖR ATT DATA INTE HÅLLS KONFIDENTIELLA, ELLER FÖRLUST AV INTÄKT, INKOMST, OMSÄTTNING, VINST ELLER FÖRVÄNTAD BESPARING SOM ORSAKAS AV APPLES SKYLDIGHETER ENLIGT DENNA PLAN. I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER SKALL GRÄNSEN FÖR APPLES OCH DESS ANSTÄLLDAS OCH REPRESENTANTERS ANSVAR GENTEMOT DIG OCH EVENTUELLA SENARE ÄGARE ENLIGT DENNA PLAN INTE ÖVERSTIGA VAD DU HAR BETALAT FÖR DENNA PLAN. FRAMFÖR ALLT GARANTERAR APPLE INTE (i) ATT APPLE KOMMER ATT KUNNA REPARERA ELLER BYTA UT DEN SKYDDADE UTRUSTNINGEN UTAN RISK FÖR ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER DATA, OCH (ii) ATT APPLE KOMMER ATT KUNNA HÅLLA DATA KONFIDENTIELLA. INGENTING I DETTA AVTAL SKALL UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA APPLES ANSVAR FÖR (I) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV APPLES OAKTSAMHET ELLER (II) BEDRÄGERI.

I DEN UTSTRÄCKNING DE KONSUMENTRÄTTSLIGA REGLERNA TILLÅTER, BEGRÄNSAS APPLES ANSVAR TILL ATT, ENLIGT VAD APPLE SJÄLV BESTÄMMER, BYTA UT ELLER REPARERA DEN SKYDDADE UTRUSTNINGEN ELLER TILLHANDAHÅLLA SERVICE.

Uppsägning Du får när som helst, och av vilken anledning som helst, säga upp Planen. Om du bestämmer dig för att säga upp Planen kan du antingen ringa Apple på det telefonnummer som finns i Guiden eller skicka eller faxa ett skriftligt meddelande om uppsägning tillsammans med ditt Avtalsnummer till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353-(0)21-428-3917). Din uppsägning måste åtföljas av en kopia av ditt originalinköpsbevis avseende Planen. Såvida inte lokal lagstiftning innehåller andra bestämmelser, kommer du att erhålla full ersättning minus värdet för eventuell service som tillhandahållits enligt Planen om du säger upp Planen inom trettio (30) dagar från den senare tidpunkten för köpet

Svenska

159

Document info
Document views883
Page views883
Page last viewedFri Jan 20 12:20:10 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments