X hits on this document

848 views

0 shares

0 downloads

0 comments

160 / 224

av Planen eller mottagandet av dessa Allmänna villkor. Denna uppsägningsavgift kommer inte att tas ut när uppsägning är baserad på en lagstadgad konsumenträttighet om hävning eller återlämnande (såsom under tiden för en lagstadgad ångerfrist). Om du säger upp senare än trettio

  • (30)

   dagar efter mottagandet av Planen kommer du att återbetalas ett proportionerligt belopp av Planens ursprungliga inköpspris baserat på den del av Serviceperioden som inte löpt ut, minus

   • (a)

    det minsta värdet av tillämplig uppsägningsavgift enligt punkt 8 eller tio procent (10 %) av det proportionerliga beloppet, samt (b) värdet för eventuell service som tillhandahållits enligt Planen. Såvida inte lokal tillämplig lagstiftning innehåller andra bestämmelser kan Apple säga upp Planen med trettio (30) dagars skriftligt varsel om det saknas tillgång till reservdelar till den Skyddade Utrustningen. Om Apple säger upp Planen kommer ett belopp motsvarande Planens återstående giltighetstid att återbetalas.

 • 6.

  Överlåtelse av Planen

Du kan överlåta denna Plan till en ny ägare av den Skyddade Utrustningen genom att skicka eller faxa ett meddelande om överlåtelse till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353-(0)21-428-3917). Du måste ange ditt Avtalsnummer, serienumret på den Skyddade Utrustningen som överlåtelsen avser, inköpsbevis för Planen samt namn, adress, telefonnummer och e-postadress till den nye ägaren.

Allmänna Villkor

a.

Apple kan låta annan utföra sina åtaganden, men är inte därigenom befriad från dessa åtaganden.

b.

Apple ansvarar inte för uteblivet eller försenat utförande av Apples åtaganden enligt Planen som beror på omständigheter som Apple inte skäligen kunnat kontrollera.

c.

Du är inte skyldig att utföra förebyggande åtgärder på den Skyddade Utrustningen för att erhålla service enligt Planen.

d.

Denna Plan erbjuds och gäller endast i Österrike, Belgien, Danmark(exklusive Grönland och Färöarna), Tyskland, Finland (exklusive Åland), Frankrike (exklusive Korsika, utomeuropeiska områden och territorier), Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Spanien (inklusive Balearerna men exklusive Kanarieöarna, Ceuta, Melilla), Sverige, Schweiz, Liechtenstein, Norge (exklusive Svalbard) och Storbritannien. Planen erbjuds inte till de som inte uppnått myndighetsålder. Planen tillhandahålls inte där den är förbjuden enligt lag.

7.

160

Svenska

Document info
Document views848
Page views848
Page last viewedThu Jan 19 02:36:50 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments