X hits on this document

437 views

0 shares

0 downloads

0 comments

163 / 224

Punkt 5 - Punkt 5 kompletteras enligt följande:

Om du säger upp senare än 30 dagar efter att du tagit emot den här Planen, kommer du att återbetalas ett proportionerligt belopp av Planens ursprungliga inköpspris, minus det lägsta av en uppsägningsavgift om SEK 222,00 eller 10 procent av det proportionerliga beloppet.

Om du är en konsument och du har ingått denna Plan genom Apples Store webbsida eller genom annat s.k. distansavtal har du rätt att säga upp denna Plan inom 14 dagar från ditt köp av denna Plan. Du får då tillbaka hela köpeskillingen.

Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland www.apple.com

Sv1.0

Svenska

163

Document info
Document views437
Page views437
Page last viewedMon Oct 24 12:39:52 UTC 2016
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments