X hits on this document

799 views

0 shares

0 downloads

0 comments

171 / 224

iPodin AppleCare Protection Plan

Sopimusehdot

Asiakkaan AppleCare Protection Plan (“APP”), iPodin AppleCare Protection Plan (“iPodin APP”) tai Apple- näytön AppleCare Protection Plan (”Apple-näytön APP”) (jäljempänä kaikkiin viitataan sanalla “sopimus”) on näiden sopimusehtojen alainen ja muodostaa asiakkaan ja Apple Computer Internationalin (”Apple”) välisen palvelusopimuksen. Näiden sopimusehtojen mukaisesti asiakkaan sopimus (i) kattaa asiakkaan Certificate of Coverage tai Proof of Coverage -asiakirjassa (”sopimusvahvistus”) lueteltujen Apple-merk- kisten tuotteiden ja niiden alkuperäispakkauksen sisältämien lisävarusteiden (”suojattu laitteisto”) viat sekä (ii) tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden suojatun laitteiston puhelintukeen ja verk-kopohjaisiin tuki- resursseihin. Saadakseen sopimusvahvistuksen asiakkaan on rekisteröitävä sopimuksensa yksilöllinen sopimus- tai rekisteröintinumero (”sopimusnumero”) sopimuspakkauksen sisältämien ohjeiden mukai- sesti. Asiakkaat, jotka valitsevat automaattisen liittymisen, milloin tällainen on saatavilla, saavat auto- maattisesti sopimusvahvistuksen. Sopimuksen kesto (”tukijakso”) kattaa jakson, joka päättyy asiakkaan sopimusvahvistuksessa yksilöitynä päivämääränä. Sopimuksen hinta on ilmoi-tettu sopimuksen alku- peräisessä myyntitositteessa.

1.

Korjaussuoja

a.

Suojan kattavuus. Asiakkaan suoja vikoja vastaan alkaa päivänä, jolloin asiakkaan suojattua laitteistoa koskeva Apple-laitteiston takuun voimassaolo päättyy ja suoja päättyy tukijakson päättyessä (”tukikorjausjakso”). Apple tarjoaa sekä osia että huoltotyötä, mutta saattaa edel- lyttää, että asiakas itse vaihtaa määrättyjä helposti asennettavia osia, kuten jäljempänä on eritelty. Apple voi toimittaa korvaavan tuotteen tai uusista, kunnostetuista tai käyttökuntoisis- ta käytetyistä osista valmistettuja osia. Korvaava tuote tai osat vastaavat toiminnallisesti kor- vattuja tuotteita tai osia, ja ne kuuluvat jäljellä olevaan sopimukseen sisältyvän suojan piiriin. Korvatuista tuotteista tai osista tulee Applen omaisuutta. Apple suosittelee, että asiakas ottaa varmuuskopion suojatussa laitteistossa olevista tai siihen tallennetuista tiedoista ja ohjelmis- toista ennen suojatun laitteiston toimittamista korjaus- tai korvauspalveluun. Asiakkaalle toi- mitetun tuen laajuus saattaa vaihdella asiakkaan ostaman sopimuksen mukaisesti seuraavalla

Suomi

171

Document info
Document views799
Page views799
Page last viewedTue Jan 17 08:03:58 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments