X hits on this document

838 views

0 shares

0 downloads

0 comments

172 / 224

tavalla.

(i)

APP-sopimuksessa Apple antaa tuen suojatulle laitteistolle ja yhdelle Apple-merkki- selle näytölle, mikäli se hankitaan samanaikaisesti ja rekisteröidään yhdessä suojatun Mac mini-, Mac Pro-, MacBook Pro-, PowerBook- tai Power Mac -tietokoneen kanssa. APP-sopimuksen mukaisen suojan piiriin kuuluvat myös Apple-hiiri ja -näppäimistö, mikäli nämä sisältyvät suojattuun laitteistoon (tai hankittu yhdessä Mac minin kanssa). APP-sopimuksen mukaisen suojan piiriin kuuluvat lisäksi AirPort Extreme -kortti, AirPort Express- tai AirPort Extreme -tukiasema, ADC -näyttöadapteriin tarkoitettu Apple-DVI sekä Apple-RAM-moduulit, mikäli asiakas omistaa nämä ja niitä käytetään yhdessä suo- jatun laitteiston kanssa. Mikäli suojatun laitteiston tai muiden edellä kuvattujen suojan piiriin kuuluvien yksiköiden materiaaleissa tai työn laadussa ilmenee virheitä tukikorjaus- jakson aikana, Apple harkintansa mukaan korjaa tai korvaa viallisen yksikön toisella, ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu.

(ii)

iPodin APP-sopimuksessa Apple harkintansa mukaan korjaa tai korvaa viallisen suojatun laitteiston, ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, mikäli (i) tuki- korjausjakson aikana suojatussa laitteistossa ilmenee materiaalivika tai työn vikaa työn laadussa tai (ii) tukijakson aikana suojan piiriin kuuluvan iPod-akun sähkövarauksen säi- lyminen on heikentynyt vähintään viidelläkymmenellä (50) prosentilla sen alkuperäisestä spesifikaatiosta sen jälkeen, kun akku on ladattu täyteen ja suojan piiriin kuuluva iPod toistaa musiikkia kaikki asetukset palautettuina.

(iii) Apple-näytön APP-sopimuksessa Apple harkintansa mukaan korjaa tai korvaa viallisen suojatun laitteiston toisella, mikäli suojatun laitteiston materiaaleissa tai työn laadussa ilmenee virheitä tukikorjausjakson aikana, ellei pakottavan lain säännöksistä muuta johdu.

Rajoitukset. Sopimus ei kata:

(i)

suojatun laitteiston asennusta, poistoa tai hävittämistä, taikka suojaamattoman laitteis- ton asennusta, poistoa, korjausta tai ylläpitoa (mukaan lukien lisävarusteet, liitännäis- osat tai muut laitteet, kuten ulkoiset modeemit) tai suojatun laitteiston ulkopuolista sähkönjakelua

(ii)

suojatun laitteiston vauriota, joka johtuu tai aiheutuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä,

b.

172

Suomi

Document info
Document views838
Page views838
Page last viewedWed Jan 18 17:05:34 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments