X hits on this document

987 views

0 shares

0 downloads

0 comments

173 / 224

laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä (mukaan lukien virheellinen asennus, korjaus tai ylläpito muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan toimesta), luvatto- masta muuntelusta, äärimmäisistä olosuhteista (mukaan lukien äärimmäinen lämpötila tai ilmankosteus), äärimmäisestä fyysisestä tai sähköisestä rasituksesta tai häiriöistä, säh- köenergian purkauksesta tai vaihtelusta, salamasta, staattisesta sähköstä, tulipalosta, luonnonvoimista tai muista ulkoisista tekijöistä

 • (iii)

  suojattua laitteistoa, jonka sarjanumero on muutettu, sotkettu tai poistettu

 • (iv)

  ongelmia, jotka aiheutuvat laitteesta, joka ei ole suojattu laitteisto, mukaan lukien muu kuin Apple-merkkinen laitteisto, riippumatta siitä, onko se hankittu samaan aikaan kuin suojattu laitteisto

 • (v)

  huoltotoimenpidettä, joka on välttämätöntä jonkin valtionhallinnollisen elimen tai vi- raston tämän sopimuksen päiväyksen jälkeen asettaman määräyksen noudattamiseksi

 • (vi)

  korvaavan laitteiston järjestämistä sinä aikana, kun suojattu laitteisto on korjattavana

 • (vii)

  suojatun laitteiston katoamista tai varkautta. Tämä sopimus kattaa ainoastaan suojatun laitteiston, joka palautetaan Applelle kokonaisuudessaan

 • (viii)

  suojatun laitteiston kärsimää kosmeettista haittaa, mukaan lukien rajoituksetta naarmut, tahrat ja porttien muovikohtien murtumat, joka ei muulla tavalla vaikuta sen toiminnalli- suuteen tai merkittävästi haittaa sen käyttöä

 • (ix)

  kuluvia osia, kuten akkuja, paitsi iPodin APP-sopimuksen kattamien suojan piiriin kuulu- vien akkujen osalta, ja ellei toimintakyvyttömyys ole johtunut materiaaliviasta ja puut- teellisesta työn laadusta

 • (x)

  suojatun laitteiston ennaltaehkäisevää huoltoa

 • (xi)

  suojatussa laitteistossa olevien tai siihen tallennettujen ohjelmistojen tai tietojen vahin- goittumista tai menetystä. Toimittaessaan korjaus- tai korvauspalveluja Apple pyrkii koh- tuullisin toimenpitein asentamaan uudelleen suojatun laitteiston alkuperäisen ohjelmis- tokonfiguroinnin ja myöhemmät päivitysversiot, mutta ei palauta tai siirrä sellaisia huol- letun yksikön sisältämiä ohjelmistoja tai tietoja, jotka eivät alun perin sisältyneet suojat- tuun laitteistoon.

Suomi

173

Document info
Document views987
Page views987
Page last viewedTue Jan 24 19:52:41 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments